• Pressmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Umeå kommun

Tidigare europaväg genom Umeå ska byggas om28.2.2020 12:19:25 CET | Umeå kommun

När ringledens sista etapp är klar, ska Umeå kommun ta över väg 503, den före detta europavägen, på sträckan från Tegsrondellen till Ersbodarondellen. Ambitionen är att ge plats för nya bostäder, för gående, cyklister och kollektivtrafik i trevlig stadsmiljö och med en förbättrad luftmiljö. Planen är att omvandla väg 503 genom Umeå till en stadsgata. Som ett underlag till den framtida utformningen har en Trafikutredning genomförts för sträckan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>