• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Einar Mattsson

Einar Mattssons arbete och samarbeten för ökad trygghet4.12.2023 06:02:00 CET | Einar Mattsson

Leif Eriksson, förvaltare för en del av Einar Mattssons bestånd i sydvästra Stockholm, hanterar inte bara hus, utan jobbar också aktivt med tryggheten i området tillsammans med andra. Vissa insatser kan fastighetsägare själva göra, andra insatser får större effekt om flera fastighetsägare gör dem tillsammans och samtidigt. Dessutom med stöttning av och dialog med lokal polis och föreningsliv. Här spelar trygghetsvandringarna en stor roll.
Svenska kraftnät

Det krävs mer än ett kraftigt utbyggt stamnät för att möta effektbehoven4.12.2023 05:30:00 CET | Svenska kraftnät

Svenska kraftnät planerar för en exceptionell kraftig utbyggnad av stamnätet under den kommande tio-årsperioden. ”Men ska vi klara omställningen och elektrifieringen i den takt som industrin planerar för räcker inte detta. Då behövs årligen ett produktionstillskott motsvarande elförbrukningen i Stockholm från nu fram till 2045 för att täcka kommande förbrukningsökning samt för att ersätta befintlig produktion som går ur tiden”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Vänsterpartiet motionerar: Låt alla elever få rätt till förskoleklass!3.12.2023 06:00:00 CET | Vänsterpartiet Malmö

I Sverige gäller skolplikt från det år ett barn fyller 6 år. Men i samband med införandet av obligatorisk förskoleklass förefaller skolgången för barn med funktionsnedsättning ha glömts bort. Inom den anpassade grundskolan finns i nuläget inte förskoleklass, detsamma gäller inom särskilda undervisningsgrupper och inom grundskolor med specifik kompetens för elever med särskilda behov.
Svenska Parasportförbundet och Paralympiska Kommitté

Två klara för Paralympics 20242.12.2023 10:42:08 CET | Svenska Parasportförbundet och Paralympiska Kommitté

I den första uttagningen till Paralympics i Paris 2024 ger Sveriges Paralympiska Kommitté grönt ljus till två starka namn och tidigare paralympier. Syftet med uttagningen är att skapa trygghet och möjlighet att optimera det sista förberedelserna under de kommande åtta månaderna, samt optimera möjligheterna att vara på topp när det paralympiska spelen drar igång i slutet av augusti 2024.
SBAB Bank

Bostadspriserna fortsatte ner i november2.12.2023 08:00:00 CET | SBAB Bank

Bostadspriserna föll med 1,4 procent i november i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna fallit tre månader i rad. Lägenhetspriserna föll med 0,7 procent och villapriserna med 1,8 procent. Störst var prisfallet på villor i Norra Sverige. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar trenden fortsatt fallande priser på både lägenheter och villor. Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 15 procent; lägenhetspriserna med 10,5 procent och villapriserna med 17 procent. Man får gå tillbaka ända till 2015 för att hitta lika låga reala priser på lägenheter och till 2017 för villor. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för november.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>