• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Trä- och Möbelföretagen

”Högt löneavtal i utmanande tider” - lönemärket satt för svensk arbetsmarknad31.3.2023 19:07:19 CEST | Trä- och Möbelföretagen

Efter intensiva slutförhandlingar är löneavtalen för svensk industri klara. Arbetsgivarna och Facken inom industrin har enats om ett löneavtal med ett sammanlagt avtalsvärde på 7,4 procent i ett 24 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2025. Därmed är också märket satt - den lönenivå som industrins parter enas om och som blir vägledande för hela arbetsmarknaden.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>