• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

GS-facket anklagar stora skogsbolag för arbetskraftsexploatering15.5.2021 07:59:52 CEST | GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

GS har idag tagit del av Dagens Nyheters granskning där flera migrantarbetare vittnar om ett utbrett utnyttjande inom svenskt skogsbruk. GS-facket anklagar nu de stora bolagen för att de bär det huvudsakliga ansvaret för de missförhållandena som DN nu rapporterar om. ”I offentligheten omfamnar de stora skogsbolagen den svenska arbetsmarknadsmodellen, men i realiteten sänker dem den. Skogsbolagen måste titta sig i spegeln och fråga sig vad för skogsbruk de vill ha i Sverige.” Säger GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö.
Qred Holding AB (publ) eng

Interim report Q1: Commission income increased by 171%14.5.2021 14:30:00 CEST | Qred Holding AB (publ) eng

January-March 2021 Qred continued to grow during the quarter and consolidated its position as market leader in the Nordic region and the Netherlands / Belgium. Qred's automated, smart and easy to use products that simplify financing for small businesses are much appreciated in the customer segment, and has resulted in Qred having Sweden's most satisfied customers with an average rating of 4.8 on Trustpilot. Commission income increased by 171% as a result of an increasing amount of loans being brokered. The number of active customers increased by more than 3,000 and amounted to 10,408 (7,387). Adjusted for extraordinary revenues in Q1 2020, revenues increased by 40% to SEK 80.1 m (57.4). Large resources are invested in developing new services. Qred will launch a unique credit card tailored for small businesses. The card comes with a number of features such as automated accounting, credits approved in real-time and improved ability to control the company's expenses. Values ​​for the same
Qred Holding AB (publ)

Delårsrapport Q1: Provisionsintäkterna ökade med 171 %14.5.2021 14:30:00 CEST | Qred Holding AB (publ)

Januari - mars 2021 Qred har under kvartalet fortsatt att växa och befäster sin ställning som marknadsledare i Norden och Nederländerna/Belgien. Qreds automatiserade, smarta och enkla produkter som förenklar finansieringen för småföretag är mycket uppskattade i kundsegmentet, och Qred kan stoltsera med Sveriges nöjdaste kunder med ett betyg på i snitt 4,8 på Trustpilot. Provisionsintäkterna ökade med 171% som ett resultat av att allt fler lån förmedlas. Antalet aktiva kunder ökade med över 3 000 och uppgick till 10 408 (7 387). Rensat för extraordinära intäkter i Q1 2020 så ökade intäkterna med 40% till 80,1 mkr (57,4). Stora resurser läggs på att utveckla nya tjänster. Qred kommer att lansera ett unikt kreditkort skräddarsytt för småföretagare. Kortet kommer med en rad efterfrågade funktioner som automatiserad bokföring, beviljad kredit i realtid och förbättrade möjlighet att kontrollera företagets utgifter. Värden för samma period föregående år anges inom parentes (samma period föreg
Einar Mattsson

”Jag brinner för att göra fastigheter mer hållbara” – fredagsporträttet med Robert Linder14.5.2021 10:00:00 CEST | Einar Mattsson

Energigruppens specialist Robert Linder är fullbelagd i flera år framöver, då efterfrågan på energitjänster är stor. Robert är systematisk, tydlig och en uppskattad kollega. På jobbet trivs Robert med familjeföretagets familjära stämning och de snabba beslutsvägarna. På fritiden lägger han gärna tid på klättring, så kallad bouldering, där klättringen sker helt utan utrustning.
Biomay AG

Construction Project of Biomay’s Manufacturing Facility Fully on Schedule14.5.2021 08:52:13 CEST | Biomay AG

Vienna, Austria - Construction work on Biomay’s new headquarters and biotech manufacturing facility in Aspern Seestadt, Vienna, is progressing on schedule. Seven months after the groundbreaking ceremony in September 2020, the building shell has now been completed. Ongoing activities are currently focused on the interior works and the installation of the complex heat, ventilation and air conditioning (HVAC) and utility systems. Dr. Hans Huber, Chief Executive Officer of Biomay said: “We are delighted and impressed to witness the rapid and timely progress of our building project. Internal and external engineering teams and the construction workers are doing an excellent job. It is a pleasure to see how all the team members are working together effectively in a concerted effort to meet Biomay’s goals in terms of schedule, quality and budget. Seeing the satisfying progress, we are highly confident that the remaining half of the project will stay on track as well.” As for the months to come
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny rapport om unga i utanförskap: Nationell samordning och tidiga insatser avgörande14.5.2021 07:30:00 CEST | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

I Sverige finns cirka 150 000 unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar. De kan behöva hjälp från exempelvis skola, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling samt socialtjänst för att bryta utanförskapet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med flera nationella myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utrett hur stöd och insatser kan samordnas. - Andelen unga som varken arbetar eller studerar har, oavsett konjunktur, legat på samma höga nivå under lång tid. Det krävs ett långsiktigt och sammanhållet samarbete på nationell nivå för att vända utvecklingen. Förebyggande arbete i tidig ålder kan också göra stor skillnad för att en ung person ska få rätt förutsättningar att klara sig bra i livet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. Enligt MUCF:s registerdata från 2018 befinner sig cirka 150 000 unga mellan 16-29 år i ett utanförskap. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepres
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>