• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
News Direct

Velocity Global launches next-gen technology to power its global work platform28.9.2021 16:47:53 CEST | News Direct

LAS VEGAS | September 28, 2021 06:01 AM Pacific Daylight Time Platform eliminates friction to manage any talent anywhere, anytime in a single click Proprietary technology delivers a seamless cloud experience for clients and talent Velocity Global scales its leading global work platform with the launch of its nextgeneration technology. Built on proprietary code and best-in-breed cloud solutions, the latest version streamlines the client and talent experience to deliver real-time insights to compliantly manage distributed teams. Velocity Global unveiled the technology experience at the HR Technology Conference and Exhibition in Las Vegas. Video: Velocity Global's next-generation technology “Our global work platform delivers compliance, accuracy, flexibility, and customization, which inspired our next-generation technology for a seamless client and talent experience,” said Dave Martelon, Velocity Global chief technology officer. Velocity Global’s next-generation technology introduces seve
Vänsterpartiet Skåne

V ställer styret till svars om arbetsmiljön inom den skånska vården28.9.2021 15:22:28 CEST | Vänsterpartiet Skåne

Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet, styret till svars för situationen inom vården. ”Det kokar i leden och det uttrycks åsikter om en arbetsgivare som tar sin personal för givet, som inte håller det som lovats, en arbetsgivare som kallt räknar med att det är den vårdanställdes samvete som löser vakanser i schemat, även i höst”, säger hon.
MER Arkitekter

Kontoret avgörande för comebacken: 4 av 10 tror att arbetsgivaren kan ha svårt att anpassa kontorsmiljön efter nya behov28.9.2021 13:55:43 CEST | MER Arkitekter

Motivationen tryter inför kontorsåterkomsten, visar ny undersökning från Kantar Sifo, utförd på uppdrag av MER Arkitekter. Var tredje person mellan 35 och 49 år tror att arbetsgivarna kommer ha svårt att skapa motivation för att de ska komma in till kontoret. Samtidigt uppger många att de skulle bli mer motiverade av ett bättre utformat kontor.
Svensk Dagligvaruhandel

Dagligvaruhandeln välkomnar Statskontorets kritik mot Havs- och Vattenmyndighetens nationella spårbarhetssystem för fisk och skaldjur.28.9.2021 13:32:34 CEST | Svensk Dagligvaruhandel

När Statskontoret under tisdagen (28 september) publicerade en rapport blev det tydligt att Svensk Dagligvaruhandel och fiskbranschen hade fog för sin kritik. Statskontoret konstaterar bland annat att systemet levererar mindre kontrollnytta, att kostnaderna blivit högre än förväntat, brister i användarvänlighet samt att systemet utvecklats utan tillräcklig dialog och insikt om näringens förutsättningar och behov.
Svensk Kollektivtrafik

Rapport: Ökat distansarbete påverkade kollektivtrafikresandet – men många fortsatte resa under pandemin28.9.2021 13:16:27 CEST | Svensk Kollektivtrafik

45 procent av den arbetande befolkningen distansarbetade under februari till juli 2021 och 70 procent av dem planerar att återgå till sina resor med kollektivtrafiken när restriktionerna försvinner. Men många har inte kunnat distansarbeta alls och 47 procent av de arbetande har fortsatt att resa med kollektivtrafiken under pandemin. Den nya rapporten från Svensk Kollektivtrafiks attityd- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern visar på stora skillnader i distansarbetet mellan stad och land, olika näringsgrenar, kön och åldrar.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>