• Pressmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

H.K.H. Prinsessan Sofia närvarar vid MUCF:s rikskonferens om ungas inflytande22.11.2019 11:45:59 CET | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

H.K.H. Prinsessan Sofia närvarar vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rikskonferens i Stockholm den 27 november. - Myndighetens årliga rikskonferens är en av de viktigaste mötesplatserna för personer som arbetar med eller fattar beslut som rör unga eller civilsamhället i Sverige. Årets tema är ungas möjlighet till inflytande. H.K.H. Prinsessan Sofia har ofta visat sitt stora engagemang för barn och ungas levnadsvillkor och rättigheter. Det är därför en stor ära för oss att hon har möjlighet att närvara, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rikskonferensen har arrangerats sedan mitten av 1990-talet och startades av dåvarande Ungdomsstyrelsen. Syftet är att sprida kunskap om, ge möjlighet till erfarenhetsutbyten och inspirera till initiativ för att förbättra ungas sociala inkludering och möjlighet till inflytande. Rikskonferensen pågår under två dagar, 27-28 november, och samlar varje år cirka 800 personer. Den 27 november inleds rikskonferensen med tal av kultur- och dem
Lindholmen Science Park

Handbok för normkritisk visualisering lanseras - för mer inkluderande städer22.11.2019 10:42:40 CET | Lindholmen Science Park

Visualisering är ett viktigt verktyg för att kommunicera visioner för stadsutveckling. Men om bilderna som visas är väldigt likriktade i fråga om t ex kön, funktionsvariation och etnicitet, riskerar de att bidra till att människor osynliggörs och diskrimineras. Nu lanseras en guide och handbok som med konkreta verktyg utmanar normer och vill bidra till mer inkluderande städer.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>