• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Byggföretagen

Byggföretagen välkomnar besked från Högsta förvaltningsdomstolen7.12.2022 10:10:31 CET | Byggföretagen

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag lämnat besked rörande ansökan om rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till Cementas täktverksamhet på Gotland. Domstolen anser att beslutet som gav Cementa ett tillstånd som löper ut den sista december 2022 inte strider mot lagen. Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd menar att överklagandet till Högsta Förvaltningsdomstolen visar att beredskapsperspektivet kring Sveriges råvaruförsörjning saknas hos flera av remissinstanserna.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>