• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Tysk-Svenska Handelskammaren

Tysk-Svenska Handelskammaren ingår partnerskap med AI-acceleratorn KI Park Berlin25.11.2022 17:37:23 CET | Tysk-Svenska Handelskammaren

Tysk-Svenska Handelskammaren, med säte i Stockholm, Göteborg och Malmö, inleder ett strategiskt samarbete med KI Park Berlin, en accelerator för artificiell intelligens (AI) i Tyskland. Syftet är att fördjupa innovationspartnerskapet mellan Tyskland och Sverige inom området AI. Det är första gången en bilateral handelskammare ingår ett sådant partnerskap som ger dess medlemsföretag tillgång till ett europeiskt AI-ekosystem.
Moderaterna

Moderaterna stärker partiorganisationen med två biträdande partisekreterare25.11.2022 15:42:54 CET | Moderaterna

Moderaterna inrättar två nya tjänster som biträdande partisekreterare vid sidan av den nyutnämnda partisekreteraren Karin Enström. Syftet är att stärka partiorganisationen med sikte på valen 2024 och 2026. Karin Juhlin utses till biträdande partisekreterare med ansvar för utveckling och organisation medan Martin Borgs utses till biträdande partisekreterare med ansvar för strategi och kommunikation. – Jag är glad att Karin Juhlin och Martin Borgs tackat ja till dessa uppdrag. Med Karin Enström i spetsen får vi en stark trio som kan leda Moderaterna under denna viktiga mandatperiod, säger Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna. – Karin och Martin har spelat avgörande roller för Moderaterna under de senaste åren och jag är mycket glad att de vill axla ett ännu större ansvar. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem för att ytterligare stärka Moderaterna som Sveriges viktigaste politiska kraft, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna. Karin Juhlin utses till bit
Universitetssjukhuset Örebro

Forskare vill öka delaktigheten för rättspsykiatrins patienter25.11.2022 15:35:00 CET | Universitetssjukhuset Örebro

Patientens delaktighet i sin vård är ett viktigt inslag inom hälso- och sjukvården. ”Inom rättspsykiatrin är patientdelaktigheten mer komplex just för att vi både ska vara vårdgivare och samtidigt vara den som håller patienten inlåst. Genom att utveckla en enkät för att skatta patienters upplevda delaktighet i vården kan vi mer träffsäkert genomföra insatser för att öka delaktigheten”, säger forskaren Mikael Selvin inom Region Örebro län.
Norrköpings kommun

Norrköpings kommun välkomnar JO:s granskning25.11.2022 14:00:06 CET | Norrköpings kommun

Norrköpings kommun välkomnar JO:s granskning av kommunens arbetssätt med en säkerhetsutredare för att bland annat förhindra felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd, och arbetar för att på ett öppet och transparent sätt bidra till denna. I samband med granskningen har två av kommunens nämnder ombetts att lämna in yttranden med svar på frågor. Idag blir förslaget till det första yttrandet som JO har begärt in offentligt.
Fastighetsägarna

Välkomnar att Eons medlemskap i Prisdialogen inte förnyas25.11.2022 11:40:00 CET | Fastighetsägarna

Fastighetsägarna Syd välkomnar Prisdialogens beslut att inte bevilja Eon nytt medlemskap i Prisdialogen för Malmö och Burlöv avseende 2023. Beslutet att inte bevilja förlängt medlemskap baseras på att Eon inte i tillräcklig omfattning svarat upp på kundernas förfrågan om fördjupad information avseende alternativa värmekällor, att transparensen och dialogen avseende kommande prisutveckling brustit samt att avvikelsen från prisändringsmodellens åtagande om prisstabilitet varit alltför stor.
news aktuell GmbH

Flu tests from R-Biopharm also detect new virus variants25.11.2022 10:46:20 CET | news aktuell GmbH

Darmstadt, November 25, 2022 – The flu season has begun and different virus variants are also circulating in Germany. With the flu tests from biotechnology company R-Biopharm, patients quickly have certainty: Its RIDA®GENE Flu assays also reliably detect the two novel variants. The company made the announcement with regard to influenza A H1N1pdm09, which is circulating primarily in the United Kingdom, and the H3N2 subtype, which was rampant in Denmark in the spring and is currently dominating influenza activity in Germany. "Mutations in the target gene (MP gene) can affect the diagnostic performance of influenza screening assays, producing false-negative test results," explains Dr. Andreas Simons, Head of Product Management at R-Biopharm. " Alignments of the detection systems we used with the described sequences of the two novel virus variants showed no mismatches. Their reliable detection is not affected by the described mutations." This means laboratories can continue to reliably con
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>