• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Lernia

Storsatsning på vindkraft i södra Sverige – utbildningen i Åseda ska säkra kompetensen29.3.2023 06:20:00 CEST | Lernia

Utbyggnaden av storskalig vindkraft ökar starkt i södra Sverige, och i februari 2023 sa regeringen ja till en ny stor vindkraftspark söder om Trelleborg. Satsningarna hotas dock av kompetensbrist när vindkraftstekniker blir en allt svårare roll att rekrytera. Därför satsar utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia på yrkeshögskoleutbildningen Internationell vindkraftstekniker i Åseda.
Lernia

Akut efterfrågan på vindkraftstekniker när elbehovet i industrin ökar – nu öppnar ansökan till utbildning i Sundsvall29.3.2023 06:00:00 CEST | Lernia

Efterfrågan på vindkraftstekniker är stor och vindkraftsbolagen i Sundsvall har svårt att rekrytera. Ökade elbehov i de nya gröna industrierna, tillsammans med hotande elbrist i hela landet, gör behovet av nya vindkraftstekniker akut. Nu öppnar utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia ansökan till yrkeshögskoleutbildningen Internationell vindkraftstekniker i Sundsvall.
Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Förbättra rehabiliteringsprocessen29.3.2023 06:00:00 CEST | Vänsterpartiet Malmö

Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler, istället behövs både nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna. Samtidigt vittnar många sjukskrivna medarbetare och tidigare anställda inom Malmö stad om svårigheter att rehabiliteras tillbaka till arbete eller få möjlighet att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter inom hela staden.
Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 mars 202328.3.2023 15:31:31 CEST | Region Uppsala

Stort överskott tack vare engångsposter Region Uppsala gör ett resultat efter balanskravsjusteringar för 2022 på plus 994 miljoner kronor. Bakom siffrorna finns dock precis som föregående år stora engångsposter. Detta är två av de fakta som framgår när Region Uppsalas årsredovisning för 2022 idag passerade regionstyrelsen (det är regionfullmäktige som godkänner årsredovisningen). Resultatet är en förbättring av Region Uppsalas resultat med 177 miljoner kronor sedan prognosen i november, och 789 miljoner kronor bättre än årets budget. Men resultatet förbättras kraftigt av engångsposter. Bakom siffrorna finns bland annat förbättrade skatteintäkter (där ekonomin gått bättre än förväntat), och generella statsbidrag (plus 531 miljoner kronor). Även intäkter som statliga ersättningar för provtagning, vaccination och sjukfrånvaro har betydelse för resultatet. Under året har regionen också genomfört effektiviseringsåtgärder och arbetat med budgetföljsamhet. Räknas engångsposter bort ligger Reg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>