• Via TT
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Fyra år med Norrköpings filmfond – så har det gått12.12.2018 15:33 | Norrköpings kommun

2018 blev året som Norrköping etablerade sig som filmstad, med såväl framgångsrika biofilmer och tv-produktioner som en starkt växande filmnäring i kommunen. Norrköpings filmfond, som initierades för fyra år sedan, har bidragit till framgångarna genom att kontinuerligt stötta olika typer av produktioner som helt eller delvis förläggs i Norrköping. När flera av produktionerna nu har lanserats kan man se hur de mottagits och vad de konkret betytt för Norrköping.
Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Akut brist på järnvägstekniker - 1 700 behövs inom fem år12.12.2018 14:00 | Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

- Den regering som tillträder efter höstens politiska vakuum måste ge Trafikverket ett övergripande ansvar för kompetensförsörjningen till järnvägsyrken. Utan tillräckligt många bantekniker, eltekniker, signaltekniker och spårsvetsare blir det svårt att uppnå den nationella transportplanens ambitioner och vårt mål att rusta Sverige för 11 miljoner invånare, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, och Robert Röder, ordförande i föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, på Svenska Dagbladets debattsida.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>