• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Region Örebro län

Donationsveckan uppmärksammar vikten av att registrera sig som donator: "Vi påverkas av pandemin"29.10.2020 12:13:48 CET | Region Örebro län

Corona-pandemin gör att bristen på vävnad för transplantation är större än vanligt. ”Det är problematiskt för oss och för dem som ska bli transplanterade”, säger Lisa Dahlström, regionsamordnare för Hornhinnebanken på USÖ. Under Donationsveckan nästa vecka hoppas hon att fler ska få upp ögonen för vikten av att registrera sig som donator.
Norrköpings kommun

Brister i hantering av ärende till socialnämndens behandlingsutskott29.10.2020 11:00:00 CET | Norrköpings kommun

Ett ärende som var anmält till socialnämndens behandlingsutskott togs inte upp på sammanträdet trots att handlingarna skickats in. Ärendet rörde en person som var omedelbart omhändertagen enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Eftersom ärendet inte togs upp på sammanträdet skickades inte ansökan in till rätten varpå personen var fortsatt frihetsberövad i ungefär tolv timmar. Socialkontoret ser allvarligt på händelsen och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.
Dramaten

Johan Rockström och Sanna Sundqvist möts i en iscensatt föreläsning om vår stund på jorden29.10.2020 09:01:10 CET | Dramaten

Hur kommer våra barns och barnbarns planet se ut? Vad kan vi göra i dag för att undvika de värsta katastroferna? Och finns det ett ljus i tunneln till en hållbar och attraktiv värld? Det är frågor som Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, vill besvara i en ny Performance Lecture som nu sätts upp av Dramaten och Nobel Prize Museum. Den 21 november är det premiär för Om vår stund på jorden. Skådespelaren Sanna Sundqvist medverkar och för regi står Ada Berger.
Metalliska material

Sex nya forskningsprojekt inom Metalliska material29.10.2020 08:01:58 CET | Metalliska material

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu runt 25 miljoner kronor i sex nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är sex nya forskningsprojekt har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.
Länstrafiken Örebro

Hårt tryck på Serviceresor: ”Det kan bli en katastrofal situation i vinter”29.10.2020 08:00:00 CET | Länstrafiken Örebro

Antalet resor med Serviceresor i Örebro fortsätter att öka. Sedan i våras har resandet ökat från cirka 900 resor per dag till 2 800 resor per dag. På grund av pandemin får endast en resenär åka i varje fordon och det kan ställa till stora problem framöver. - Vi har redan nu slagit i taket för vår kapacitet och vi har stora problem med förseningar. Får vi inte våra resenärer att undvika rusningstrafik kan det bli en smått katastrofal situation i vinter, säger Staffan Juliusson, chef för serviceresor på Länstrafiken.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>