• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Livsmedelshandlarna

EUs nuvarande inriktning: Death by a thousand papercuts22.9.2023 15:00:00 CEST | Livsmedelshandlarna

EU är inne på en farlig väg som riskerar att förvandla unionen till ett Skansen, där inget händer men allt är dokumenterat och kontrollerat. Pärs Minut handlar denna vecka och vikten av att vända den utvecklingen. Vad är subsidiaritetsprincipen: http://www.europaportalen.se/tema/subsidiaritetsprincipen De områden EU ska fokusera på att stifta lagar inom: https://commission.europa.eu/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_sv
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>