• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Livsmedelshandlarna

Gold Plating - ett svenskt självskadebeteende30.10.2020 15:00:00 CET | Livsmedelshandlarna

Här är något att fundera på! Ett EU-direktiv som samtliga svenska EU-parlamentariker röstade nej till. Bland annat med stöd i denna utredning: https://bit.ly/2GaQ1He Dock gick det igenom och ska nu bli svensk lag. Vad gör vi då? 1. Riksdagen ger ett tillkännagivande om att vi inte ska genomföra några framtida överimplementeringar utan framöver införa EU-direktiv på miniminivå: https://bit.ly/3oEn9sn 2. Regeringen tillsätter en utredare som kommer fram till att just överimplementering vore bra för att göra livet enklare hos tillsynsmyndigheten som föreslås att bli Konkurrensverket: https://bit.ly/3ehplRW 3. Utredarens förslag underkänns av Konkurrensverket: https://bit.ly/37VPBjE 4. Regeringen väljer att gå vidare med inriktning mot överimplementering - eller gold plating som det också kallas. Förklara gärna för mig hur det kan bli på detta sätt, för jag förstår inte.
Dramaten

Dramaten ställer in alla föreställningar till och med 19 november30.10.2020 11:27:39 CET | Dramaten

Dramatens ledning har idag beslutat att ställa in all publik verksamhet på teaterns scener till och med den 19 november. Beslutet är fattat med anledning av Länsstyrelsen Stockholms beslut om en fortsatt begränsning om max 50 personer vid offentliga sammankomster och Folkhälsomyndighetens allmänna råd för Stockholms län med en uppmaning till allmänheten att avstå från sammankomster, bland annat konserter och föreställningar.
Einar Mattsson

”Att få vara både kreativ och analytisk, då trivs jag som bäst” — fredagsporträttet med Sofie Tersmeden 30.10.2020 10:00:00 CET | Einar Mattsson

Idag fokuserar vi på ännu en ung talang från Einar Mattsson-koncernen. Välutbildade Sofie Tersmeden har nyligen lämnat den skånska myllan för huvudstadens betong. Med sitt professionella, snabba, proaktiva och mjuka sätt, hanterar Einar Mattssons nya koncernledningsassistent rollen med bravur. Här får vi reda på hennes tankar om fastighetsbranschen, hur det är att vara ny och fascinationen för fastighetsforskning.

European survey: 80 percent of vapers stopped smoking completely. Flavors are extremely important to vapers30.10.2020 08:31:25 CET | IEVA - Independent European Vape Alliance

Brussels - More than 80 percent of smokers who switched to e-cigarettes have completely stopped smoking. Around 65 percent of vapers in Europe use fruit or sweet liquids. These are two important results of a survey carried out by the European Independent Vape Alliance (IEVA). More than 3,300 european e-cigarette users took part. The European survey shows: E-cigarettes are a widely used method in Europe to stop tobacco use. 81 percent of vapers have completely stopped using tobacco. Further twelve percent have reduced smoking with the help of e-cigarettes. 86 percent of the participants assume that e-cigarettes are less harmful for them than tobacco cigarettes. Only two percent think e-cigarettes are equal or more harmful compared to combustible cigarettes. The British government agency Public Health England estimates that e-cigarettes are 95 percent less harmful than tobacco cigarettes. [1] Importance of flavors The variety of flavors seems to be one of the most important reasons for v
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>