Lindholmen Science Park

De får samarbeta med mobilitetsbranschen kring koldioxidutsläpp och säkerhet25.6.2024 15:00:00 CEST | Lindholmen Science Park

MobilityXlab, samarbetsplattformen för mobilitetsindustrin med Lindholmen Science Park som värd, har bjudit in fyra innovativa startup att gå med i programmets 13:e antagningsomgång (batch). Biofiber Tech (Sverige), GO TO-U (USA), Terranet (Sverige) och Megasets (Storbritannien) valdes ut av MobilityXlabs partnerföretag för sina lösningar som kan minska koldioxidutsläpp genom biokompositmaterial, förbättra laddningen av elfordon (EV) och utveckla säkerheten inom autonom körning.
Region Kronoberg

Alternativa sätt att driva Lasarettet Ljungby ska utredas tillsammans med kommunerna i västra Kronoberg25.6.2024 13:59:22 CEST | Region Kronoberg

I slutet av maj redovisades utredningen ”Samplanering av vårdens innehåll” för regionstyrelsen i Region Kronoberg. I samband med det beslutade styrelsen om flera uppdrag – bland annat att utreda alternativa former för att driva Ljungby lasarett. Nu har Region Kronoberg påbörjat en dialog med kommunerna Ljungby, Älmhult och Markaryd, för att undersöka möjligheterna att driva sjukhuset på ett nytt sätt.
Svensk Dagligvaruhandel

Kommentar till Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen25.6.2024 12:01:19 CEST | Svensk Dagligvaruhandel

- Vi har mottagit den genomlysning som Konkurrensverket gjort av livsmedelssektorn. Vi har under arbetets gång haft en löpande dialog med myndigheten, besvarat förfrågningar och delat data och fakta. Vi kan konstatera att Konkurrensverket lyfter problematik med kommunernas planmonopol, och vi delar uppfattningen om att det måste bli lättare att etablera matbutiker. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att ytterligare stärka konkurrensen, och vi har fört fram flera konkreta förslag kring det. Däremot stämmer inte Konkurrensverkets slutsats om oförändrade bruttomarginaler i branschen. Framför allt missar analysen alla kostnadsökningar som varit i sista ledet i kedjan, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. - Konkurrensverket framhåller omotiverade höjningar av matpriserna. Den övergripande prisnivån i Sverige har inte stigit mer än övriga länder i Europa. De stigande livsmedelspriserna förklaras dels av en kraftigt försvagad valuta, dels av att råvarukostnader, energi- oc
Konkurrensverket

Bristande konkurrens i livsmedelsbranschen ger omotiverat höga priser på mat25.6.2024 10:08:46 CEST | Konkurrensverket

Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan. Det konstaterar Konkurrensverket i en genomlysning av branschen. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion. Nu ökar Konkurrensverket sin tillsyn av branschen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye