• Pressmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Uppsala kommun

Förebyggande satsningar och ökat stöd till barns fritid och kultur- och föreningslivet12.12.2019 13:07:36 CET | Uppsala kommun

Under 2020 vill kulturnämnden i Uppsala skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik fritid, ökad trygghet och psykiskt välmående främst för barn, ungdomar och unga vuxna. Satsningen på förebyggande och främjande arbete i olika stadsdelar är en viktig del i Uppsala kommuns arbete för en trygg kommun. I dag tog kulturnämnden beslut om budget för nästa år.
Fastighetsägarna

Välkommen utredning om effektivare hyresförhandlingar12.12.2019 12:17:22 CET | Fastighetsägarna

Regeringen offentliggjorde i dag att hovrättsrådet Jan Josefsson får i uppdrag att utreda hur förhandlingarna om de årliga hyresjusteringarna kan göras mer effektiva. Utredaren ska lämna förslag på tidsfrister för förhandlingarna, sanktioner om tidsfrister inte hålls samt föreslå hur en oberoende tvistlösningsmekanism ska se ut. Fastighetsägarna har länge efterlyst de aviserade förändringarna och välkomnar därför regeringens besked i dag.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>