• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Högalids församling

Högalidskyrkan 100 år! Återinvigs 10 juni efter stor renovering.3.6.2023 00:00:00 CEST | Högalids församling

Högalidskyrkan öppnar portarna igen på självaste 100-årsdagen, 10 juni. Högalidskyrkan är ett unikt kulturarv och en av den nationalromantiska tidens viktigaste byggnadsverk i Sverige. Vägledande har varit att renovera en kyrka för hela livet och för kommande generationer. Att inte nu spara på sådant som blir dyrare senare. Högalidskyrkan är inte bara en angelägenhet för medlemmar, utan för hela stadsdelen, alla som bor i eller besöker Högalid.

Stärkt fokus på brottsoffer och samhällsskydd2.6.2023 18:03:50 CEST | Sverigedemokraterna

Nu tar Sverigedemokraterna tillsammans med regeringen flera viktiga steg för att återupprätta tryggheten i Sverige. Utredningen om förstärkt samhällsskydd utvidgas med ett flertal skarpa direktiv, baserat på Sverigedemokraternas politik om att vi ska sluta värna kriminella och istället skydda brottsoffer och oskyldiga. Följande tillägg görs: Utredningen ska nu lämna förslag som innebär att villkorlig frigivning som huvudregel inte ska beviljas och inte som idag där det i princip är obligatoriskt efter två tredjedelar av strafftiden. Dessutom ska villkorlig frigivning – i de fall det ändå sker på grund av gott uppförande – tidigast ske efter tre fjärdedelar av strafftiden. Utredningen ska lämna förslag om att kriminalisera rymning, och inte bara rymning från fängelse utan även från sluten ungdomsvård på SiS-hem, från häkte och från Migrationsverkets förvar. Utredningen ska också lämna förslag om en ny tidsobestämd frihetsberövande påföljd, så kallad förvaringsdom. Påföljden ska kunna an
Norrköpings kommun

Norrköpings kommun tar ansvar utifrån JO:s kritik 2.6.2023 14:13:08 CEST | Norrköpings kommun

Under fredagen höll Norrköpings kommun en pressträff med anledning av Justitieombudsmannens, JO:s, beslut i veckan angående arbetsmetoder kopplade till välfärdsbrott. Under presskonferensen uttryckte kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) bland annat en önskan om att kommuners befogenheter för att förhindra felaktiga utbetalningar måste tydliggöras i lagstiftningen, och att polisen måste få riktade resurser för att arbeta med välfärdsbrott.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>