• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Naturskyddsföreningen

”COP28 måste leda till kraftigt höjda klimatambitioner”29.11.2023 13:56:52 CET | Naturskyddsföreningen

Ambitionen i det globala klimatarbetet måste höjas kraftigt för att klimattoppmötet i Dubai ska bli framgångsrikt. Det innebär bland annat ett beslut om utfasning av alla fossila bränslen och att verkställa målet för klimatanpassning. Naturskyddsföreningen kommer att följa mötet digitalt och kan ge dagsaktuella rapporter till media. Här kan du ta del av Naturskyddsföreningens positionspapper med de frågor föreningen kommer att bevaka under mötet.
Institutet för mänskliga rättigheter

Pressinbjudan riksdagsseminarium: Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år29.11.2023 10:56:48 CET | Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter, i samarbete med Konstitutionsutskottets presidium, bjuder in till ett riksdagsseminarium med anledning av att det är 75 år sedan FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna – the Universal Declaration on Human Rights. Riksdagsseminariet tar särskilt upp utvecklingen med hat, hot och polariserande retorik i Sverige samt vilka konsekvenser detta kan få. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, ger i sin tur en internationell utblick om hot mot demokrati och mänskliga rättigheter i världen (obs, digitalt framträdande). Talman Andreas Norlén inleder seminariet. Datum: Den 30 november Tid: klockan 13.00-14.30 Plats: Andrakammarsalen, Östra riksdagshuset. Anmälan: Möjlighet finns för press att delta vid riksdagsseminariet. Observera att föranmälan krävs till Maria Ploberg, pressansvarig, maria.ploberg@mrinstitutet.se. Deltagare: Andreas Norlén, Talman, Sveriges riksdag Volker Türk, FN:s högkommi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>