• Pressmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Svenska kyrkan / Härnösands stift

”Vi håller en ängels avstånd”28.3.2020 07:34:46 CET | Svenska kyrkan / Härnösands stift

Regeringens beslut på fredagen att sätta en ny gräns för antalet deltagare i allmänna sammankomster påverkar gudstjänster och andra samlingar i Svenska kyrkan. – Jag har uppmanat församlingarna att sätta stopp vid 50 deltagare vid samtliga gudstjänster i våra kyrkor. Tyvärr kan det bli så att deltagare stoppas i dörren, det är beklagligt men nödvändigt, säger biskop Eva Nordung Byström.
Tekniska verken i Linköping

Svårt att ta hand om återbruksmaterial på Återvinningscentralerna27.3.2020 21:03:30 CET | Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken samarbetar med flera hjälporganisationer som kommer och hämtar det som lämnats in till återbrukshallarna. Men utvecklingen med anledning av coronaviruset för med sig att hjälporganisationerna får allt färre kunder, och försäljningen i butikerna har minskat drastiskt. Därför hämtas inte återbrukat material i samma utsträckning som tidigare, och för att det inte ska svämma över i hallarna uppmanas nu kunderna att inte lämna in saker där just nu.
Qred

Qred repurchases bonds to strengthen equity27.3.2020 16:30:00 CET | Qred

Qred Holding AB (publ) (the “Company”) has repurchased bonds with a nominal value of EUR 7,300,000. The repurchases concern the Company’s senior secured bonds with a nominal outstanding amount of EUR 40,000,000 (ISIN: SE001250726). The bonds have a floating rate corresponding to EURIBOR 3m plus 8.5 percent and are due in June 2022. The average purchase price corresponds to 75.75 percent of the nominal value of the bonds. Following the purchases, the Company’s holding amounts to a nominal amount of EUR 7,300,000.
Qred AB

Qred återköper obligationer för att stärka det egna kapitalet27.3.2020 16:30:00 CET | Qred AB

Qred Holding AB (publ) (“Företaget”) har återköpt obligationer till ett nominellt värde om EUR 7 300 000. Återköpet avser Företagets seniora säkerställda obligation med ett nominellt belopp om EUR 40 000 000 (ISIN: SE001250726). Obligationen har en rörlig ränta motsvarande EURIBOR 3m plus 8,5 procent och förfaller till betalning i juni 2022. Den genomsnittliga köpeskillingen motsvarar 75,75 procent av obligationens nominella belopp. Företaget innehar efter förvärven ett nominellt belopp om EUR 7 300 000.
MHF

I Coronatider: MHF skapar särskild webbsida för att uppmuntra medlemmar27.3.2020 16:20:12 CET | MHF

Corona: MHF skapar sida för medlemmarnas förströelse i Coronatider. Kanske är några inte så vana att söka efter saker på internet, kanske har några redan surfat igenom allt man kunnat komma på? MHF har därför skapat en särskild sida på MHF:s webbsajt. En sida som enbart är inriktad på roliga saker och förströelse. Det är viktigt att vi inte bara tänker mörka tankar i dessa dagar.
Uppsala kommun

Nya beslut i Uppsala kommun med anledning av coronaviruset27.3.2020 16:19:24 CET | Uppsala kommun

Uppsala kommuns krisledningsnämnd sammanträdde på fredagen för tredje gången och fattade flera viktiga beslut i arbetet med anledning av coronaviruset. Det gäller åtgärder för att stötta butiker och restauranger och för att stötta särskilt utsatta gymnasieelever med lunch. Beslut togs även om att säkra bemanningen inom prioriterade verksamheter och att kommunanställda i så stor utsträckning som möjligt ska arbeta hemifrån.

STÄVJA PANIK! VÅGA AGERA MED KRAFT! TESTA MÅNGA!27.3.2020 15:30:01 CET | Cantemus Produktion AB

På fredagens presskonferens med statsministern och chefen för Folkhälsomýndigheten gavs besked om nya skärpningar av Coronaåtgärder. Inte på något sätt agerar myndigheter för att lugna oro och stävja panik. Vi har inom kort en panikpandemi mångdubbelt farligare än viruspandemin menar dirigenten Göran Staxäng och överläkaren Gunnar Göthberg. Det är avgörande att här och nu söka skapa lugn och ingjuta hopp genom omedelbar och beslutsam handling. Vi har ett verktyg! Det är att snarast besluta om virustest av många, isolering av smittade – istället för att isolera alla - och smittspårning.
Almega

Almegas krav till statsministern27.3.2020 15:22:07 CET | Almega

Under fredagen träffade Almegas vd Thomas Erséus statsminister Stefan Löfven tillsammans med ledande företrädare för Svenskt Näringsliv och representanter från flera fackförbund. Thomas Erséus presenterade vilka åtgärder som krävs för att stävja krisen i tjänstesektorn. Några saker som lyftes under mötet var fler åtgärder för att rädda jobb och företag, att det offentliga ska hålla sina ingångna avtal med näringslivet och vikten av ett öppet samhälle mot bakgrund av coronaviruset.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>