• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Lantbrukarnas Riksförbund

EU flyttar restaureringsansvaret till Sverige27.2.2024 17:54:41 CET | Lantbrukarnas Riksförbund

Syftet är gott och baseras på värden vi lant- och skogsbrukare delar, att värna den biologiska mångfalden och restaurera ekosystem. Samtidigt riskerar konsekvenserna av EU:s förslag bli ett hårt slag mot Sveriges produktion av livsmedel och förnybara skogsprodukter. Sverige kan tvingas återskapa marker såsom de såg ut innan industrialiseringen, i stället för att bruka marken för framtidens behov.
Folkets Hus och Parker

Den 100% crowdfundade ”Filmen om Kal P Dal” tar sig rakt in på 6:e plats på Biotoppen27.2.2024 16:44:35 CET | Folkets Hus och Parker

”Filmen om Kal P Dal” hyllas unisont av både recensenter och publiken. Den har fått 4:or i DN, SR P1, TV4, Norra Skåne med fler tidningar. Jan Gradvall, Dagens Industri, skrev: "....borrar lika djupt i hjärtat som Searching for Sugar man". Filmen hade biopremiär i helgen och med en publiksuccé hamnade den på 6:e plats på Biotoppen. Folkets Hus och Parker distribuerar filmen och den är hittills inbokad på fler än 100 biografer.
Naturskyddsföreningen

Gállok-ärendet: Beslutet strider fortfarande mot miljöbalken27.2.2024 14:59:34 CET | Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen vidhåller att regeringens beslut att bevilja bearbetningskoncession till en järnmalmsgruva i Gállok strider mot miljöbalken. Regeringen bemöter inte de allvarliga brister i miljökonsekvensbeskrivningen som föreningen tidigare pekat på. Dessutom innehåller regeringens yttranden en rad missvisande påståenden om samhällets behov av järn och stål som saknar betydelse för målet. Det anser Naturskyddsföreningen i sitt svar till regeringens yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen som skickas in till domstolen idag.
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Vi startar ett nytt innovationsprogram för framtidens byggda miljö och mobilitet27.2.2024 14:19:20 CET | VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Shift2Access är ett av fem nya innovationsprogram som blir del av en tioårig svensk insats för omställningen till ett hållbart samhälle. Idag tillkännagav Vinnova, Energimyndigheten och Formas beslut i utlysningen Impact Innovation som innebär en stor satsning på nytänkande samverkan och lösningar för framtidens byggda miljö och mobilitet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye