• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Vänsterpartiet Skåne

V: Viktigt att titta på miljö- och klimatpåverkan vid val av sträckning för höghastighetsbana5.3.2021 13:31:57 CET | Vänsterpartiet Skåne

På dagens möte med Regionala Utvecklingsnämnden fattades det beslut om vilka medskick Region Skåne vill göra till Trafikverket gällande ny stambana för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund. Samrådsprocessen sker i flera steg och med berörda kommuner längs med sträckningen. Ännu är inte beslut fattat för var sträckningen ska dras, men Vänsterpartiet menar att det är viktigt att redan nu titta på påverkan på natur- och kulturvärden i de olika alternativen.

Briska Rosé 4,0 % återkallas5.3.2021 13:08:27 CET | Spendrups Bryggeri AB

Spendrups återkallar Briska Rosé 4,0 % 33 cl med bäst-före-datum 2 november 2021. Enstaka flaskor har en felaktig halsetikett där det står att drycken är alkoholfri. Briska Rosé 4,0 % säljs genom Systembolagets beställningssortiment och i enstaka butiker. Produkten har även levererats till enstaka restauranger. Felaktigt märkta flaskor kan lämnas tillbaka till närmaste Systembolagsbutik. Spendrups tar händelsen på största allvar och har vidtagit åtgärder för att liknande inte ska inträffa framöver samt beklagar det inträffade.
Naturskyddsföreningen

EU-dom skärper skyddet av arter5.3.2021 10:36:43 CET | Naturskyddsföreningen

Skyddet av arter vid skogsbruk och andra markintensiva verksamheter i Sverige behöver skärpas. Igår kom EU-domstolen med en dom om hur förbuden mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter och fåglar ska tolkas. EU-domstolen säger att förbuden gäller även när en individ av en skyddad art störs eller skadas av en verksamhet, och inte enbart om hela den skyddade populationen påverkas. Det är ett underkännande av den svenska tillämpningen av artskyddet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>