• Pressmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Schibsted

Anna Careborg fortsätter som publisher på SvD – Fredric Karén i ny roll15.10.2019 14:37:29 CEST | Schibsted

Anna Careborg blir permanent chefredaktör och vd för Svenska Dagbladet i samband med att Fredric Karén går in i en ny och övergripande redaktionell roll i Schibsted. Fredric Karéns uppdrag blir att bistå i den digitala transformationen och stärka samarbetet mellan redaktionerna. Samtidigt fortsätter Anna Careborg det förändringsarbete som ska ta Svenska Dagbladet till en ny position på mediemarknaden.
Försäkringskassan

Lokalt projekt visar att aktiv chef och god samverkan ger lägre sjuktal15.10.2019 10:07:40 CEST | Försäkringskassan

När arbetsgivare kommer in tidigt i sjukskrivningsprocessen och chefen har en tydligare roll i samverkan med vården och Försäkringskassan så leder det till friskare medarbetare och snabbare återgång i arbete. Det visar ett lokalt projekt i kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby där Försäkringskassan, kommunerna och lokala vårdgivare deltagit. Nu håller projektet en slutkonferens i Alvesta där bland annat Mandus Frykman, regeringens samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, deltar.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>