Läkemedelsverket

Läkemedelsverket lämnar förslag till ny kategori av receptfria läkemedel28.5.2024 09:16:13 CEST | Läkemedelsverket

Läkemedelsverket föreslår att en reglering om receptfria läkemedel med särskilda krav på rådgivning, så kallat farmaceutsortiment, ska införas i lagen om handel med läkemedel. För den nya kategorin av receptfria läkemedel ska rådgivning av en farmaceut alltid ges till konsument före köp på apotek. Enligt förslaget ska Läkemedelsverket vara beslutande myndighet i fråga om vilka läkemedel som ska ingå i den nya kategorin.
Sveriges Allmännytta

Trots löften om sänkningar - elnätspriserna fortsätter stiga28.5.2024 08:05:00 CEST | Sveriges Allmännytta

Efter förra årets rekordhöjningar av elnätsavgifter fortsätter de kraftiga höjningarna, med drygt 5 procent över hela Sverige, där det finns flera fall med prisökningar över 30 procent. En kartläggning från Nils Holgerssongruppen visar att det är stor skillnad mellan de olika kommunerna och skillnaderna ökar. Mellan den dyraste och billigaste kommun har skillnaden ökat till 4 300 kr per lägenhet och år, från tidigare drygt 3 500 kr per bostad och år.
Universitetssjukhuset Örebro

Nyckelfonden gör extrautdelning för framtidens sjukvård28.5.2024 08:00:00 CEST | Universitetssjukhuset Örebro

Utvecklingen inom den medicinska forskningen går nästan obegripligt snabbt just nu. För 20 år sedan kostade det 10 miljarder kronor att läsa av en människas hela DNA-kod. I dag är kostnaden nere på 10 000 kronor. Första gången tog den processen 13 år. I dag tar den 1-2 dygn. Den högteknologiska utrustningen som krävs för detta finns numera på Universitetssjukhuset i Örebro och delar av den har finansierats av Nyckelfonden.
Svenska institutet för standarder, SIS

Världens första globala standarder för den cirkulära ekonomin klara28.5.2024 07:45:00 CEST | Svenska institutet för standarder, SIS

För första gången har internationella standarder för cirkulär ekonomi tagits fram. Experter från ett hundratal länder har deltagit i arbetet. Därmed underlättas omställningen till cirkulära affärsmodeller och arbetssätt. Standarderna skapar nya möjligheter för företag att bli mer resurseffektiva, minska sitt avfall och förlänga sina produkters värdekedjor.
Sveriges Allmännytta

Kraftigt stigande elnätspriser i Östergötlands län28.5.2024 07:00:00 CEST | Sveriges Allmännytta

Efter förra årets rekordhöjningar av elnätsavgifter fortsätter de kraftiga höjningarna, med drygt 5 procent över hela Sverige, där det finns flera fall med prisökningar över 30 procent. För Östergötlands län är elnätspriserna högst i Kinda (4 767 kr/lägenhet, år) och lägst i Linköping (2 796 kr/lägenhet, år). Det innebär att elnätspriserna är 64 procent högre i Kinda jämfört med Linköping. Medel för hela Sverige uppgår till 3 645 kr/lägenhet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye