• Via TT
  • Business Wire
  • NASDAQ OMX
Socialdemokraternas PS Kansli

Socialdemokraterna vill införa läxhjälpsgaranti och obligatorisk lovskola19.8.2018 17:00 | Socialdemokraternas PS Kansli

Socialdemokraterna vill skapa ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige. Därför måste investeringar i våra barns framtid gå före skattesänkningar och privatiseringar. Socialdemokraterna vill fortsätta satsa på skolan och kommer nästa mandatperiod att införa en läxhjälpsgaranti och en obligatorisk lovskola för de elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan.
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet miljardsatsar på kvinnors löner18.8.2018 15:30 | Vänsterpartiet

Åren går, men löneskillnaderna består. Så skulle man kunna sammanfatta den lönediskriminering på svensk arbetsmarknad som gör att kvinnor tjänar mindre än män för samma eller likvärdiga arbetsuppgifter. Därför vill Vänsterpartiet införa jämställdhetsmiljarder - ett ekonomiskt stöd på 5 miljarder kronor per år - riktat till Sveriges kommuner och landsting för att ge förutsättningar att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.
Socialdemokraternas PS Kansli

Stoppa vinstjakten och förbättra villkoren för personalen i äldreomsorgen17.8.2018 12:22 | Socialdemokraternas PS Kansli

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle - ett tryggare Sverige. Tryggheten för de äldre är en av samhällets viktigaste uppgifter framöver. Under en lång tid har det funnits en naiv syn på att privatiseringar och marknadslösningar ska leda till att löner och villkor förbättras inom äldreomsorgen. Nu kan det konstateras att de vinstdrivande företagen håller nere personalens löner och villkor vilket i förlängning också drabbar de äldre. Det är oacceptabelt och därför går vi socialdemokrater till val på att stoppa vinstjakten och förbättra villkoren för personalen i äldreomsorgen.
Teknikföretagen

Ulf Lindberg ny näringspolitisk chef på Teknikföretagen17.8.2018 11:12 | Teknikföretagen

Ulf Lindberg, som på konsultbasis haft ett utredningsuppdrag åt Teknikföretagen, kommer att tillträda tjänsten som näringspolitisk chef på avdelningen Industriell utveckling. Ulf Lindbergs uppgift blir att öka fokuseringen med Teknikföretagens påverkansarbete. Innan Ulf Lindberg startade egen verksamhet var han näringspolitisk chef på Almega. Han efterträder Amelie von Zweigbergk som lämnar Teknikföretagen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>