• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
news aktuell GmbH

BookSmart24: New app for environmentally conscious travel finds the lowest CO2 route to the desired destination3.10.2022 16:19:56 CEST | news aktuell GmbH

While existing travel websites primarily display the cheapest or fastest travel option, the new BookSmart24 app also finds the most CO2- and emission-efficient variant for the chosen route. The platform enables users to make smart and responsible booking decisions and to realize that traveling in an environmentally conscious manner does not necessarily have to be more expensive.
Fastighetsägarna

Större hyresjusteringar nödvändiga för att möta de ökade kostnaderna3.10.2022 15:00:00 CEST | Fastighetsägarna

De årliga hyresförhandlingarna för 2023 års allmänna hyresjusteringar inleds nu runt om i landet. Kraftigt ökade räntor och förvaltningskostnader slår hårt mot fastighetsbranschen vilket avspeglas i Fastighetsägarna MittNords yrkanden. "För att fastighetsföretagen ska kunna hantera de kraftigt ökade kostnaderna behövs betydligt större hyresjusteringar 2023", säger Lisa Hjelm, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.
Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Krav på tydligare EU-regler för bilverkstadskonkurrens3.10.2022 14:52:09 CEST | Sveriges Fordonsverkstäders Förening

De små fristående verkstäders rätt att konkurrera men också de små glesbygdsverkstädernas roll, konsumentens valfrihet, samt att tjänster eller andra utfästelser från fordonstillverkarnas sida. Det är fokusområdena som de båda motorbranschorganisationerna Sveriges Bildelsgrossisters Förenings, SBF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förenings, SVFV, trycker på i ett gemensamt svar till EU-kommissionen avseende förslaget till ny konkurrensreglering inom EU/EES för motorfordonsunderhållstjänster efter 1 juni 2023.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>