• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Flygbolaget BRA

BRA samarbetar med ATR och Neste för att påskynda 100% SAF-certifiering16.9.2021 15:30:00 CEST | Flygbolaget BRA

Flygbolaget BRA och den fransk-italienska flygplanstillverkaren ATR skriver idag under en överenskommelse om att de tillsammans med finska bioflygbränsletillverkaren Neste ska genomföra en certifiering av 100% bioflygbränsleinblandning vid flygningarna. Redan under första kvartalet nästa år planeras den första testflygningen. Initiativet kapar 80% av utsläppen jämfört med fossilt flygbränsle.
Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Anna Sjödahl – All denna jävla lycka16.9.2021 15:17:36 CEST | Norrköpings kommun

Norrköpings Konstmuseum presenterar för första gången en omfattande retrospektiv med konstnären Anna Sjödahl. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av hennes måleri, teckning och skulptur. Politiskt laddade verk som Vår i Hallonbergen möter i utställningen mindre kända sidor som landskapsmåleriet från Ukna-dalen, reflektioner över gränsdragningen mellan konst/vetenskap och djupdykningen i hennes egen släkts kvinnoöden.
Fackförbundet ST

Ny arbetsrätt riskerar missa statliga sektorn16.9.2021 15:15:48 CEST | Fackförbundet ST

Förslagen till ny LAS, omställningsstöd och kompetensutveckling på den svenska arbetsmarknaden är fortfarande huvudsakligen anpassat för den privata sektorn, trots den omfattande kritik som förslagen fått under processens gång. Fackförbundet ST har i en gemensam remiss med åtta förbund i förhandlingsrådet OFR/S,P,O tydligt framfört att förbunden nu förväntar sig att det slutliga förslaget bättre anpassas till den statliga sektorn.

Potentialen för kritiska metaller och mineral i nordisk berggrund lyfts i ny rapport från Nordiska ministerrådet16.9.2021 15:00:00 CEST | Sveriges geologiska undersökning

SGU har tillsammans med motsvarande myndigheter i övriga nordiska länderna tagit fram en rapport som visar på en stor potential för att utvinna kritiska metaller och mineral i Norden, men också på behov av nya undersökningar och forskning. De kritiska råmaterialen är i flera fall av central betydelse för den gröna energiomställningen.
Lantbrukarnas Riksförbund

Livsmedel förspills när unik svensk jordbruksmark asfalteras16.9.2021 13:27:28 CEST | Lantbrukarnas Riksförbund

Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt. – Vi har idag 25 procent mindre jordbruksmark jämfört med för 100 år sedan, då Sverige hade som mest. Det är både sorgligt och oroväckande, inte minst för den kommande generationen bönder. Jordbruksmark som bebyggs eller asfalteras kan aldrig mer återställas vilket inte gynnar hållbarheten, säger Palle Borgström, LRFs ordförande.
Djurens Rätt

Historiskt beslut i EU-parlamentet: Strategi för utfasning av djurförsöken på väg16.9.2021 12:38:37 CEST | Djurens Rätt

Under gårdagen fattades ett historiskt beslut i EU som innebär att en strategi för utfasningen av djurförsök ska tas fram. Strategin ska innehålla bindande milstolpar och tidsramar för övergången till forskning som inte är beroende av djur. Djurens Rätt, Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation, har länge arbetat för att djurförsöken ska fasas ut och arbetat hårt med att frågan ska tas upp i parlamentet.
FREE NOW

Europe’s leading mobility platform FREE NOW increases BEV tours by 71% in 202116.9.2021 10:49:44 CEST | FREE NOW

After introducing its Move To Net-Zero carbon emissions initiative earlier this year, FREE NOW announces its achievements in 2021 on the occasion of the European Mobility Week, which starts today Since January 2021, FREE NOW trips using Battery Electric Vehicles (BEVs) have grown by 71% and the platform has added 20% new BEV active drivers In addition, FREE NOW has integrated almost 130,000 new eScooters, eBikes and electric shared cars in the app, widening its green mobility offer and becoming the mobility platform with the biggest vehicle choice in Europe FREE NOW has offset 173,000 tons of CO2 emissions, covering all the emissions produced by the company and its services from the beginning of 2020 onwards The leading mobility platform will participate in the EU Mobility Week with a number of different activities to raise awareness of sustainable urban mobility Hamburg, September 16 2021 - FREE NOW, Europe’s leading multi-service mobility platform, today publishes its latest electric
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>