• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Qred AB

Ändrat datum för Qred Holding AB (publ) årsstämma 202027.5.2020 16:45:00 CEST | Qred AB

Qred har tidigare enligt kallelse meddelat att årsstämman 2020 skulle hållas torsdagen den 28 maj 2020. På grund av tekniska problem vid utskicket av tidigare kallelse har styrelsen beslutat om att flytta årsstämman till tisdagen den 30 juni 2020, klockan 09:00. Stämman kommer att hållas i Qreds lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som denna datumändring kan medföra. Ny kallelse kommer att publiceras inom kort.
Lantbrukarnas Riksförbund

LRF går vidare med egen handlingsplan för viltförvaltning27.5.2020 10:21:44 CEST | Lantbrukarnas Riksförbund

Vildsvinsskador är ett reellt hot mot Sveriges lantbruk. Vi kan inte acceptera att vilt tillåts sätta villkoren för produktionen av mat och skog i Sverige. Efter förra årets stämma bjöd LRF in Svenska jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund för att arbeta med en gemensam handlingsplan med syfte att minska viltskadorna i skog och jordbruk. – Vi har hittills funnit samsyn i flera delar av arbetet, men dessvärre har vi svårt att enas om vissa delar, exempelvis om nationella mål gällande förvaltningen. Vildsvinsfrågan och är en ödesfråga för en del av våra medlemmars fortsatta existens och så viktigt för LRFs medlemmar att vi dessvärre inte ser någon annan utväg än att fortsätta med handlingsplanen på egen hand, säger Palle Borgström, riksförbundsordförande LRF.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>