• Via TT
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Uppsala kommun

Omläggningsarbeten på Gamla Uppsalagatan25.3.2019 18:04:25 CET | Uppsala kommun

I slutet av mars inleder Uppsala kommun omläggningsarbeten på Gamla Uppsalagatan, i samverkan med Uppsala vatten. I samband med det kommer delar av området att spärras av, vilket innebär begränsad framkomlighet på Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg. Arbetet pågår från mars 2019 till juni 2020 och kommer att vara som mest intensivt under dagtid kl 7–19. Det kan även komma att ske vissa arbe¬ten nattetid för att förenkla framkomligheten för trafiken. Arbetet inleds med inbrädning av de träd i allén längs Vattholmavägen som kommer att bli kvar. Trädallén på Gamla Uppsalagatan kommer att tas ned för att möjliggöra VA-omläggningen och ändra gatans utformning. Efter avslutad VA-omläggningen återplanteras träden i alléform utmed gatan. De träd som det inte finns utrymme för att återplantera läng den nya stadsgatan, kommer istället att i samråd med Länsstyrelsen återplanteras i närområdet. Omläggningsarbetena är en del i ett större projekt, där området kring Gamla Up
Sida

Pressinbjudan: Ingen ska lämnas utanför – men hur? Seminarium om funktionsnedsättning i biståndet25.3.2019 13:36:53 CET | Sida

I dag lever en miljard människor med någon form av funktionsnedsättning, enligt FN:s utvecklingsprogram. Att ingen ska lämnas utanför och att mänskliga rättigheter ska respekteras är en central fråga. De globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 är tydliga med att personer med funktionsnedsättning inkluderas. Svenskt bistånd ska nå de allra fattigaste och mest marginaliserade genom att utgå från deras perspektiv. Men hur gör vi det? Och vad händer om vi inte gör det? När: torsdag 28 mars, 2019 Tid: 09:30 – 12:00 (Registrering från kl. 09:00) Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Arrangörer: Sida, MyRight och Myndigheten för delaktighet Det finns ett tydligt samband mellan fattigdom, utveckling och funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättningar löper större risk att bli fattiga – samtidigt som fattigdom kan leda till en ökad risk för funktionsnedsättning. I flera samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de mest stigmatiserade, diskriminerade och marginaliserade gru
Sveriges Byggindustrier

Pressinbjudan: Första spadtaget för byggbranschens Säkerhetspark vid Arlanda flygplats25.3.2019 13:20:35 CET | Sveriges Byggindustrier

På tisdag 26 mars klockan 10:00 tar Sveriges Byggindustrier första spadtaget för en branschgemensam Säkerhetspark vid Arlanda flygplats. Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning för att träna dem som arbetar i byggbranschen på säkerhet. - Insatserna för att minska antalet olyckor på våra byggarbetsplatser får aldrig ta paus. Vår vision är noll olyckor. Säkerhetsparken blir ett viktigt verktyg i vår strävan för en attraktiv, sund och säker byggbransch, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.
SIS Swedish Standards Institute

Hög tid kvalitetssäkra hälsoappar över hela Europa25.3.2019 08:11:57 CET | SIS Swedish Standards Institute

Marknaden för hälso- och friskvårdsappar växer explosionsartat över Europa. Nu går flera länder ihop och tar ett samlat grepp för att kvalitetssäkra dessa appar. Den svenska standardiseringsgruppen som redan kommit igång har identifierat att det saknas vägledning för svenska utvecklare och tillverkare av hälsoappar och det finns många frågetecken kring kvalitet och tillförlitlighet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>