• Via TT
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Läkemedelsverket

Samordningen och informationen runt restnoterade läkemedel ska förbättras23.8.2019 14:19:12 CEST | Läkemedelsverket

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att vidareutveckla arbetet med restnoterade läkemedel. Fokus ligger på att se över formerna för samordning och informationsspridning. Uppdraget sträcker sig över fyra år och syftar till att i möjligaste mån förebygga och lindra konsekvenserna när restnoteringar uppstår och därmed minimera antalet allvarliga bristsituationer.
Jernkontoret

Säkra Industriklivet över mandatperioderna23.8.2019 09:55:27 CEST | Jernkontoret

Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå målet krävs ambitiösa åtaganden från alla samhällsaktörer, men också samverkan mellan politiken och den svenska industrin och mellan aktörer över industrigränserna. Industriklivet skapar förutsättningar för en hållbar omställningen, stödet är långsiktigt och välriktat mot projekt som ger stor positiv klimateffekt. Regeringen måste säkra Industriklivet över mandatperioderna.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>