Svensk Dagligvaruhandel

Kommentar till Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen25.6.2024 12:01:19 CEST | Svensk Dagligvaruhandel

- Vi har mottagit den genomlysning som Konkurrensverket gjort av livsmedelssektorn. Vi har under arbetets gång haft en löpande dialog med myndigheten, besvarat förfrågningar och delat data och fakta. Vi kan konstatera att Konkurrensverket lyfter problematik med kommunernas planmonopol, och vi delar uppfattningen om att det måste bli lättare att etablera matbutiker. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att ytterligare stärka konkurrensen, och vi har fört fram flera konkreta förslag kring det. Däremot stämmer inte Konkurrensverkets slutsats om oförändrade bruttomarginaler i branschen. Framför allt missar analysen alla kostnadsökningar som varit i sista ledet i kedjan, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. - Konkurrensverket framhåller omotiverade höjningar av matpriserna. Den övergripande prisnivån i Sverige har inte stigit mer än övriga länder i Europa. De stigande livsmedelspriserna förklaras dels av en kraftigt försvagad valuta, dels av att råvarukostnader, energi- oc
Konkurrensverket

Bristande konkurrens i livsmedelsbranschen ger omotiverat höga priser på mat25.6.2024 10:08:46 CEST | Konkurrensverket

Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan. Det konstaterar Konkurrensverket i en genomlysning av branschen. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion. Nu ökar Konkurrensverket sin tillsyn av branschen.
Patent- och registreringsverket

Sverige ledande i investeringar i immateriella tillgångar25.6.2024 10:05:24 CEST | Patent- och registreringsverket

Sverige behåller sin tätposition vad gäller investeringar i immateriella tillgångar, såsom teknik, varumärken, kunskap, relationer, data och design. Enligt en ny studie publicerad av World Intellectual Property Organization (WIPO) och Luiss Business School (LBS) sticker Sverige ut både vad gäller investeringar i förhållande till BNP, med en första plats, och vad gäller årlig tillväxttakt i investeringar i immateriella tillgångar, där landet placerar sig på en andra plats efter Indien, och före starka forskningsnationer som USA och Frankrike.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye