• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Stiftelsen Skansen

Stiftelsen Skansens vd John Brattmyhr väljer att sluta sin tjänst under 202328.9.2022 15:12:21 CEST | Stiftelsen Skansen

Den 1a oktober i år har Stiftelsen Skansens vd John Brattmyhr varit verksam på Skansen i 17 år. Han har tillsammans med alla medarbetare stärkt Skansen som en av Sveriges mest populära besöksmål, navigerat genom upp och nedgångar, pandemi, gästrekord och utveckling av Skansen som en attraktiv plats att besöka. Nu väljer John att avsluta sin tjänst på Skansen med siktet inställt på att vara fortsatt aktiv med intressanta styrelseuppdrag.
Europeiska Investeringsbanken

Nordiska investeringsbanken och Europeiska investeringsbanken stärker samarbetet om grön omställning i Östersjöregionen28.9.2022 14:00:00 CEST | Europeiska Investeringsbanken

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE 2022/09/28 Stockholm/Luxemburg/Helsingfors den 28 september 2022 Högnivåmötet mellan de två internationella finansinstituten bekräftar de gemensamma målen om klimatet, energi och innovation. Under de senaste fem åren har samarbetet resulterat i cirka 10 miljarder euro i samfinansierade projekt och mer investeringar kommer framöver. Högsta ledningen för Nordiska investeringsbanken (NIB) och Europeiska investeringsbanken (EIB) träffades i Luxemburg i dag för att diskutera framtida samarbeten mellan de två institutionerna. Besöket skedde i anslutning till NIB:s styrelsemöte i Luxemburg, efter EIB:s besök på NIB:s huvudkontor i Helsingfors 2019. De två bankerna diskuterade en mängd olika ämnen, inbegripet den europeiska gröna given, inverkan av kriget i Ukraina, energikrisen i Europa och behovet av att investera i nya energikällor och ny teknik samt mobilisera den privata sektorn för att attrahera fler investeringar i hållbar infrastruktur samt finansiera forsknin
Svenska Handbollslandslaget

Damerna först ut i nya landslagströjan28.9.2022 14:00:00 CEST | Svenska Handbollslandslaget

När de svenska damerna i morgon springer in i IFU Arena i Uppsala för säsongens första landskamp gör de det i den nya matchtröjan från Craft. Mer gult, mönster med inspiration från handbollslinjerna och en Sverigekarta är några av sakerna som skiljer från den förra. – Det viktigaste är alltid passformen och kvalitén, men att den också är väldigt snygg är förstås extra bra, säger Jamina Roberts som leder det svenska laget in på banan i egenskap av lagkapten i sin 200:e landskamp.
Norsk Musikforlag A/S

Kan man svära i kyrkan? ”Valv bakom valv oändligt” - ny biografi om en svensk tonsättare28.9.2022 13:17:06 CEST | Norsk Musikforlag A/S

Fredrik Sixten (f. 1962) är en av de internationellt verksamma svenska tonsättarna av sakral musik med över 200 publicerade verk. Efter nästan 30 år som kyrkomusiker i Svenska kyrkan lämnade han gemenskapen 2013. Han kunde då inte längre stillatigande se på hur politiseringen av institutionen slet sönder det han höll heligt. Svensken gick i exil i Norge för att tillträda tjänsten som domkyrkoorganist i Nidarosdomen i Trondheim. Några år senare står han på krönet av sin skaparbana och komponerar på heltid. Lovordad helaftonsopera, världsvida framgångar och kungliga beställningar till trots har Fredrik Sixten alltjämt inte nått musikens parnass i fäderneslandet. Ingen blir profet i sitt eget land. Rasmus Dahlstedt(f. 1978) tecknar ett tonsättarporträtt i helfigur. Fram träder bilden av ett sällsynt konstnärstemperament på kollisionskurs med samtiden. För första gången presenteras också en komplett kronologisk och systematisk verkförteckning av Fredrik Sixtens kompositioner till dags dato
TCO

Brister i utbildningsutbudet drabbar tjänstemannagrupperna28.9.2022 11:44:34 CEST | TCO

TCO kan i en ny rapport visa att mer än var tredje yrkesverksam tjänsteman har ett stort behov av vidareutbildning på universitet och högskola men att utbildningsutbudet inte är tillräckligt stort. Bland lärosätena finns det en vilja att ge fler utbildningar men resurstilldelningssystemet har brister som minskar incitamenten. Från och med den 1 oktober kan den som är behörig ansöka om det nya omställningsstudiestödet hos CSN. TCO anser att nästa utbildningsminister måste ge frågan högsta prioritet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>