• Via TT
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Patent- och registreringsverket

Sverige främst i Europa med patent inom Industri 4.024.5.2019 07:05:00 CEST | Patent- och registreringsverket

Sverige är det land i Europa som ansöker om flest internationella patent inom Industri 4.0. Även globalt sett står Sverige i framkant och placerar sig på en femteplats efter USA, Kina, Sydkorea och Japan. En klar majoritet av ansökningarna från Sverige rör kärnteknologi, där Ericsson helt dominerar, medan avsevärt färre rör möjliggörande teknik (såsom AI och geo-positionering) och tillämpande teknik för exempelvis personlig utrustning eller infrastruktur. Det visar statistik som PRV sammanställt.
Umeå kommun

Positivt besked för nio nya flerbostadshus på Ålidhem23.5.2019 17:02:02 CEST | Umeå kommun

Bostaden har sökt Bygglov för nio nya flerbostadshus vid Magistervägen på Ålidhem. Husen byggs till stora delar på befintliga parkeringsplatser. Ett nytt parkeringsgarage ska planeras i anslutning till de nya husen men trots det saknas det 116 parkeringsplatser enligt parkeringsnormen. Förutsatt att parkeringsgaraget, som är ett separat bygglovsärende, får godkänt ställer sig byggnadsnämnden positiv de nya flerbostadshusen.
Umeå kommun

För- och grundskolan behöver anpassas för budget i balans23.5.2019 15:09:50 CEST | Umeå kommun

För- och grundskolenämndens verksamheter redovisar ett överskott på 7,5 miljoner kronor i uppföljningen av årets första månader. Prognosen för hela året är ett underskott på 22 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att verksamheterna har en bemanning i nivå med budget inför höstterminen 2019. Åtgärder kopplade till minskad ram avseende det kommungemensamma effektiviseringsarbetet är inte möjliga att vidta på grund av den statliga styrningen på skolans område.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>