• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Grafiska Företagen

GYF:s branschpris på 100 000 kr till SvD Juniors chefredaktör Stina Cederholm29.10.2020 12:50:00 CET | Grafiska Företagen

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens branschpris på 100 000 kronor till Stina Cederholm, chefredaktör, SvD Junior. Stiftelsen har även delat ut pris för utbildning, formgivning samt priser för examensarbete och uppsats.
Region Örebro län

Donationsveckan uppmärksammar vikten av att registrera sig som donator: "Vi påverkas av pandemin"29.10.2020 12:13:48 CET | Region Örebro län

Corona-pandemin gör att bristen på vävnad för transplantation är större än vanligt. ”Det är problematiskt för oss och för dem som ska bli transplanterade”, säger Lisa Dahlström, regionsamordnare för Hornhinnebanken på USÖ. Under Donationsveckan nästa vecka hoppas hon att fler ska få upp ögonen för vikten av att registrera sig som donator.
Norrköpings kommun

Brister i hantering av ärende till socialnämndens behandlingsutskott29.10.2020 11:00:00 CET | Norrköpings kommun

Ett ärende som var anmält till socialnämndens behandlingsutskott togs inte upp på sammanträdet trots att handlingarna skickats in. Ärendet rörde en person som var omedelbart omhändertagen enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Eftersom ärendet inte togs upp på sammanträdet skickades inte ansökan in till rätten varpå personen var fortsatt frihetsberövad i ungefär tolv timmar. Socialkontoret ser allvarligt på händelsen och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>