• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Afa Försäkring

Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet – utlysning av nytt FoU-program4.12.2023 07:00:00 CET | Afa Försäkring

Afa Försäkring och Alecta utlyser det gemensamma treåriga FoU-programmet Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet, med fokus på förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser. Forskningen ska bidra till att öka hälsan och minska lång sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa i det privata näringslivet. FoU-programmet omfattar 30 miljoner kronor och startar i september 2024, men redan från den 4 december kan forskare ansöka om finansiering.
Einar Mattsson

Einar Mattssons arbete och samarbeten för ökad trygghet4.12.2023 06:02:00 CET | Einar Mattsson

Leif Eriksson, förvaltare för en del av Einar Mattssons bestånd i sydvästra Stockholm, hanterar inte bara hus, utan jobbar också aktivt med tryggheten i området tillsammans med andra. Vissa insatser kan fastighetsägare själva göra, andra insatser får större effekt om flera fastighetsägare gör dem tillsammans och samtidigt. Dessutom med stöttning av och dialog med lokal polis och föreningsliv. Här spelar trygghetsvandringarna en stor roll.
Svenska kraftnät

Det krävs mer än ett kraftigt utbyggt stamnät för att möta effektbehoven4.12.2023 05:30:00 CET | Svenska kraftnät

Svenska kraftnät planerar för en exceptionell kraftig utbyggnad av stamnätet under den kommande tio-årsperioden. ”Men ska vi klara omställningen och elektrifieringen i den takt som industrin planerar för räcker inte detta. Då behövs årligen ett produktionstillskott motsvarande elförbrukningen i Stockholm från nu fram till 2045 för att täcka kommande förbrukningsökning samt för att ersätta befintlig produktion som går ur tiden”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Vänsterpartiet motionerar: Låt alla elever få rätt till förskoleklass!3.12.2023 06:00:00 CET | Vänsterpartiet Malmö

I Sverige gäller skolplikt från det år ett barn fyller 6 år. Men i samband med införandet av obligatorisk förskoleklass förefaller skolgången för barn med funktionsnedsättning ha glömts bort. Inom den anpassade grundskolan finns i nuläget inte förskoleklass, detsamma gäller inom särskilda undervisningsgrupper och inom grundskolor med specifik kompetens för elever med särskilda behov.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>