• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Första AP-fonden

On the brink of a new era22.2.2024 08:50:00 CET | Första AP-fonden

Global fixed-income and equity markets recovered in 2023, after the sharp market downturns of the previous year. The year alternated between substantial upturns and sharp market downturns as investors tried to assess interpret the situation, and deal with the increased volatility. With carefully considered portfolio positions and a steady focus on implementation, Första AP-fonden achieved a return of 9.1 per cent, which corresponds to net investment income of SEK 38.0 billion.
Första AP-fonden

På tröskeln till en ny tid22.2.2024 08:50:00 CET | Första AP-fonden

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Under året växlade betydande uppgångar med kraftiga marknadsfall när investerare försökte tolka det svårbedömda läget och hantera den ökade volatiliteten. Med en noga övervägd portföljpositionering och ett fokuserat genomförande nådde Första AP-fondens avkastning 9,1 procent, vilket motsvarar ett resultat på 38,0 miljarder kronor.
AP3 Tredje AP-fonden

AP3 reports stable performance – and is focusing on building for the future22.2.2024 08:35:15 CET | AP3 Tredje AP-fonden

AP3 reports a stable performance for Ulrika Danielson går från AP 2 till Ullared Ulrika Danielson, med bred erfarenhet av hållbarhetsarbete inom både detaljhandel och pensionsförvaltning, tar nu på sig ansvaret att driva Ullaredsföretaget Gekås hållbarhetsfrågor. Hon kommer närmast från arbetet som chef för kommunikation och ägarfrågor i statliga Andra AP-fonden. Det rapporterar tidningen Miljö& Utveckling. Ulrikas roll kommer att innebära koordinering och ledning av initiativ inom Gekås Ullareds fokusområden för hållbar utveckling, rapporterar tidningen. , with fund capital totalling SEK 500 billion. The result was 36.2 billion, giving a return of 7.8 per cent for the year. Over five and ten years, this gives returns after costs of 9.6 and 8.7 per cent respectively.
Svenska kraftnät

Ett steg närmare ökat effektuttag i Göteborg och Stenungssund när Skogssäter-Ingelkärr förbereder samråd22.2.2024 08:31:46 CET | Svenska kraftnät

Efter myndighetsdialog har Svenska kraftnät nu valt utredningskorridorer som är aktuella för den nya ledningsträckningen från Skogssäter till Ingelkärr, via Stenungsund. Det innebär att ytterligare ett steg tagits i tillståndsprocessen för projektet som ska bidra till att möjliggöra ökade effektuttag i bland annat Göteborg och Stenungsund.
Europeiska ERV

Så påverkar terror, krig och konflikter svenskarnas resplaner 202422.2.2024 08:12:00 CET | Europeiska ERV

De pågående krigen i Ukraina och Gaza är ett par exempel på konflikter som pågår just nu, i en värld av ökade spänningar och hot om terror. Men hur påverkar dessa spänningar svenskarnas resplaner under 2024? Enligt en undersökning gjord av Kantar Media, på uppdrag av Europeiska ERV, säger strax under hälften av svenskarna att terror, krig och konflikter inte påverkar resplanerna i år.
Migrationsverket

Drygt 300 ansök­ningar om arbets­till­stånd avslås – arbets­gi­varen bedöms som oseriös22.2.2024 08:09:58 CET | Migrationsverket

Migrationsverket har beslutat att avslå drygt 300 ansökningar om arbetstillstånd som gäller anställningar hos ett enskilt företag. Orsaken är att arbetsgivaren bedöms ha agerat oseriöst. – Vi arbetar aktivt för att motverka att reglerna för arbetstillstånd missbrukas. Besluten om avslag har fattats för att undvika att människor exploateras på arbetsmarknaden, säger Jesper Starkerud, nationell samordnare för arbetet mot arbetslivskriminalitet på Migrationsverket.
SBAB Bank

Hushållens köpkraft tar glädjeskutt22.2.2024 07:00:00 CET | SBAB Bank

Svensk ekonomi mjuklandar. BNP står och stampar samtidigt som arbetslösheten ökar måttligt. Inflationsmålet är i praktiken uppnått och Riksbanken sänker därför räntan till 2,75 procent. Löner som ökar mer än inflationen gör att hushållens köpkraft tar ett litet glädjeskutt efter två tunga år. Hushållens konsumtion börjar återigen växa så smått efter att ha krympt i närmare två års tid. Bostadspriserna ökar med ett par procent. Den rörliga bolåneräntan sjunker till 3,3 procent till januari 2026. Ett kraftigt nedpressat bostadsbyggande bidrar till den låga BNP-tillväxten och en ökad bostadsbrist. Det är några av slutsatserna i prognosen för 2024 i årets första nummer av Bomarknadsnytt som publiceras i dag.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye