• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Vårdföretagarna

Ett år efter valet - Vårdköernas utveckling i storstadsregionerna3.10.2023 07:39:49 CEST | Vårdföretagarna

Rapporten visar andel och antal i kön som väntat längre än 90 dagar i augusti 2022 och 2023 på en åtgärder/operation inom 4 olika specialiteter i de tre storstadsregionerna Region Stockholm har andelen som väntat längre än 90 dagar i vårdkön inom dessa fyra specialiteter ökat det senaste året. I Region Västra Götaland har andelen som väntat längre än 90 dagar i vårdkön inom tre av dessa fyra specialiteter ökat det senaste året. I Region Skåne har andelen i vårdkön som väntat längre än 90 dagar på åtgärd/operation inom dessa fyra specialiteter minskat de senaste året.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>