Unionen

Unionen om budgeten: satsningar för att stärka svensk konkurrenskraft och kompetens saknas15.4.2024 11:35:00 CEST | Unionen

Regeringen presenterar flera nödvändiga satsningar på vård, skola och rättsväsendet, men satsningar för att komma till rätta med kompetensgapet på arbetsmarknaden saknas. Unionen hade velat se satsningar på CSN och Försäkringskassan för att hantera omställningsstudiestödet - och pengar till högskolor och universitet för att utveckla kursutbudet för yrkesverksamma.
Akavia

Akavia om vårbudgeten: regeringens kortsiktighet riskerar försvåra kompetensförsörjningen15.4.2024 10:16:07 CEST | Akavia

Akavia är starkt kritisk till regeringens aviserade inriktning kring neddragning av fristående kurser och distansutbildning, som går helt emot de behov som finns för omställning och livslångt lärande på arbetsmarknaden. Akavia välkomnar dock tillskotten i vårändringsbudgeten till vissa myndigheter – samtidigt har de breda neddragningarna i höstens budget redan fått negativa konsekvenser och ryckigheten slår hårt mot kompetensförsörjningen på myndigheterna.
Fackförbundet ST

Fackförbundet ST kommenterar vårbudgeten - Tillskotten visar att sparkrav var ett misstag15.4.2024 10:05:58 CEST | Fackförbundet ST

Vårbudgeten indikerar att regeringen har insett att extrema sparkrav inte är vägen framåt, och att myndigheterna behöver bättre ekonomiska förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Den slutsatsen drar Fackförbundet ST efter att bland andra Försäkringskassan nu tillförs mer resurser. Men regeringens tidigare spariver har skapat problem på fler ställen i statsförvaltningen som också behöver åtgärdas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye