• Pressmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Vinnova

Fortsatt satsning på BioVentureHub - en unik innovationshub inom life science24.1.2020 11:56:31 CET | Vinnova

Vinnova och Västra Götalandsregionen fortsätter sin gemensamma satsning på AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal. BioVentureHub är en unik innovationshub för små och medelstora företag inom life science som nu får fortsatt finansiering med drygt 30 miljoner kronor över den kommande femårsperioden. Vinnova stödjer med drygt 20 miljoner kronor och Västra Götalandsregionen med 10 miljoner kronor.
Region Örebro län

Örebroregionens företag visar god tillväxt enligt ny studie24.1.2020 10:07:28 CET | Region Örebro län

Näringslivet i Örebroregionen har en god utveckling under perioden 2013-2018 och en mycket god lönsamhet de senaste åren. Regionen har en bättre tillväxt i antalet anställda och företag jämfört med jämförda regioner. Även när det gäller tillväxten i förädlingsvärde ligger regionen i topp dock något efter Jönköping. Det visar en näringslivsstudie som Business Region Örebro* har låtit analysföretaget Bisnode göra av tillväxten i Örebroregionens företag.
Jernkontoret

Stålåret 2019 – ett händelserikt år för stålmarknaden24.1.2020 06:15:00 CET | Jernkontoret

Nu finns information om stålåret 2019 sammanställt i en ny publikation. Den lanseras inför att företrädare för gruv- och stålbranschen samlas på den årliga Hindersmässan i Örebro. Deltagarna som möts på Hindersmässan kommer att nätverka, samtala och inspireras under flera seminarier om bland annat det globala handelspolitiska läget. Stålåret som gått brukar också vara ett givet samtalsämne.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>