• Via TT
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Rätt att veta! En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet – Östersund 16 november 201812.11.2018 10:00 | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se
SIS Swedish Standards Institute

Inbjudan till seminarium om framtidens transporter12.11.2018 09:09 | SIS Swedish Standards Institute

Framtidens teknik utvecklas här, nu och i morgon. Det som varit drömmar och visioner blir realitet i snabb takt. Det är spännande tider. Men hur försäkrar vi oss om att den nya tekniken leder oss mot säkra, mer hållbara och effektiva transportlösningar? SIS, Swedish Standards Institute, och Urban ICT Arena bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium om framtidens transporter den 15 november i Stockholm.
Almega

Tjänstesektorns produktivitet står stark12.11.2018 09:00 | Almega

Den svenska tjänstesektorn växer och blir en allt viktigare del av Sveriges ekonomi. Därmed blir produktiviteten i tjänsteproduktionen avgörande för BNP-utvecklingen och de offentliga finanserna. Almegas nya rapport visar att den svenska tjänsteproduktionen står stark i internationell jämförelse, mycket tack vare de kunskapsintensiva företagstjänsterna. Men nu hejdas tillväxten i dessa företag av de stora svårigheterna att hitta kvalificerad personal.
Skogsstyrelsen

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00 | Skogsstyrelsen

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.
Avesta kommun

Kompetensförsörjning är temat när Avesta kommun arrangerar Avestasamtalen 201812.11.2018 07:52 | Avesta kommun

Fredagen den 30 november 2018 arrangerar Avesta kommun konferensen som lyfter den svenska basnäringens betydelse - Avestasamtalen. Varje år diskuterar nyckelpersoner från privat och offentlig sektor teman som är aktuella för basnäringen. I år är temat kompetensförsörjning. Ämnet kommer att behandlas kopplat till framtidsspaning och trender, företagens konkurrens- och attraktionskraft, utbildningssystemet och digitaliseringen.
Stiftelsen Skansen

Nu slår bodluckorna upp på Skansens julmarknad!12.11.2018 07:00 | Stiftelsen Skansen

Nu är det snart dags för den första julmarknadshelgen på Skansen. Bodarna slår upp luckorna, och försäljare från hela landet packar upp julmat, textilier, trähantverk, fisk och konfekt, pepparkakshus och saffransbullar. Det blir dans runt granen med Julorkestern, det serveras rykande het glögg och nybakade små munkar, brända mandlar, kolbullar och mycket mera. Hantverkarna i stadskvarteren - glasbruket, krukmakaren och flera andra små verkstäder har öppet.. Julmarknaden pågår 24 - 25 november, 1 – 2, 8 – 9 och 15 – 16 december.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>