Upptäck mångfalden under Tusen Trädgårdar - Odling och gemenskap för alla!25.6.2024 16:57:24 CEST | Riksförbundet Svensk Trädgård

Riksförbundet Svensk Trädgård bjuder in till Tusen Trädgårdar söndagen den 30 juni 2024. Denna dag visar trädgårdsentusiaster från hela landet upp sina trädgårdar och mängder med trädgårdsprojekt. Syftet är att skapa en mötesplats där trädgårdsentusiaster och odlingsintresserade människor kan träffas, utbyta erfarenheter och inspirera varandra till tusen.
Moderaterna

Pressträff med Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer25.6.2024 16:00:00 CEST | Moderaterna

I morgon, onsdagen den 26 juni, bjuder Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, vice partiordförande Elisabeth Svantesson och partistyrelseledamot Gunnar Strömmer in till pressträff. Under pressträffen presenteras nyheter på rättsområdet. Tid: Direkt efter Ulf Kristerssons Almedalstal, ca 11.35 Plats: Tältet vid scenen Obligatorisk föranmälan till Tom Samuelsson på tom.samuelsson@regeringskansliet.se Deltagande sker i mån av plats. Pressträffen sänds inte digitalt.
Lindholmen Science Park

De får samarbeta med mobilitetsbranschen kring koldioxidutsläpp och säkerhet25.6.2024 15:00:00 CEST | Lindholmen Science Park

MobilityXlab, samarbetsplattformen för mobilitetsindustrin med Lindholmen Science Park som värd, har bjudit in fyra innovativa startup att gå med i programmets 13:e antagningsomgång (batch). Biofiber Tech (Sverige), GO TO-U (USA), Terranet (Sverige) och Megasets (Storbritannien) valdes ut av MobilityXlabs partnerföretag för sina lösningar som kan minska koldioxidutsläpp genom biokompositmaterial, förbättra laddningen av elfordon (EV) och utveckla säkerheten inom autonom körning.
Region Kronoberg

Alternativa sätt att driva Lasarettet Ljungby ska utredas tillsammans med kommunerna i västra Kronoberg25.6.2024 13:59:22 CEST | Region Kronoberg

I slutet av maj redovisades utredningen ”Samplanering av vårdens innehåll” för regionstyrelsen i Region Kronoberg. I samband med det beslutade styrelsen om flera uppdrag – bland annat att utreda alternativa former för att driva Ljungby lasarett. Nu har Region Kronoberg påbörjat en dialog med kommunerna Ljungby, Älmhult och Markaryd, för att undersöka möjligheterna att driva sjukhuset på ett nytt sätt.
Svensk Dagligvaruhandel

Kommentar till Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen25.6.2024 12:01:19 CEST | Svensk Dagligvaruhandel

- Vi har mottagit den genomlysning som Konkurrensverket gjort av livsmedelssektorn. Vi har under arbetets gång haft en löpande dialog med myndigheten, besvarat förfrågningar och delat data och fakta. Vi kan konstatera att Konkurrensverket lyfter problematik med kommunernas planmonopol, och vi delar uppfattningen om att det måste bli lättare att etablera matbutiker. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att ytterligare stärka konkurrensen, och vi har fört fram flera konkreta förslag kring det. Sen tycker vi inte att man kan begränsa sig till att bara titta på bruttomarginalen, den ger inte en heltäckande bild. Då missar man de kostnadsökningar som varit i sista ledet i kedjan. Därför hade det varit mer relevenat för Konkurrensverket att titta på rörelsemarginalen, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. - Konkurrensverket framhåller omotiverade höjningar av matpriserna. Den övergripande prisnivån i Sverige har inte stigit mer än övriga länder i Europa. De stigande livsmede
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye