• Via TT
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet kräver färre flygresor!22.2.2019 16:09:39 | Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet lämnar idag in en motion till fullmäktige som kräver att kommunens anställda och förtroendevalda minskar antalet flygresor. Vi står inför ett klimathot i världen som kräver många och snabba åtgärder. Flyget släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än tåget (enligt Naturskyddsföreningens uträkning). Malmö stad måste bidra till minskade utsläpp. Den miljövänligaste resan är den som inte sker.
Umeå kommun

Årsmedelvärdet för kvävedioxid fortsätter nedåt22.2.2019 08:30:00 | Umeå kommun

Årsmedelvärdet för kvävedioxid är det lägsta värdet sedan mätningarna påbörjades 2003. För sjunde året i rad klaras EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. De svenska normerna för kvävedioxid gällande tim- och dygnsmedelvärde klaras däremot fortfarande inte. Halterna av partiklar har varit låga. Det visar 2018 års mätningar av luften vid Västra Esplanaden i Umeå
Svea Ekonomi

Payson och Svea Ekonomis E-handelstermometer visar: Slokande detaljhandel bäddar för e-butiker22.2.2019 08:06:00 | Svea Ekonomi

Svenska e-handlare fortsatte så sent som i december att mestadels spå positiva siffror för e-handeln. Och den fortsätter att ta mark gentemot den fysiska handeln. En ny kartläggning från Svea Ekonomi och Payson visar att tillväxten för detaljhandeln har backat med fem procent det senaste året. E-handeln visar däremot på fortsatt ökning, med en procent. Totalt startades hela 2 232 e-handelsbutiker under fjolåret.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>