• Pressmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Fordonsbesiktningsbranschen

Stora brister i trafiksäkerhets- och miljökontroll enligt ny rapport17.2.2020 14:16:14 CET | Fordonsbesiktningsbranschen

I en ny rapport varnas för stora brister i kontrollen av hur trafiksäkra svenska fordon är. Samma rapport pekar ut att miljökontrollen som sker vid besiktningen inte fungerar. Statistiken visar nu att andelen miljöunderkända fordon kraftigt minskat. Samtidigt finns ingenting som tyder på att fordonsflottan plötsligt blivit avsevärt mycket renare. Statistiken visar istället att tiotusentals fordon nu släpps igenom besiktningen trots att de har ickefungerande avgasrening.
Byggföretagen

Samförståndsanda kan trygga svensk infrastruktur17.2.2020 13:14:37 CET | Byggföretagen

Idag växlar Byggföretagen och Seko avtalsyrkanden. Yrkandena berör det sista avtalsområdet av tre på vilka Byggföretagen är avtalspart. Byggföretagens målsättning för alla de tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla kollektivavtalen i samförståndsanda så att jobben tryggas så att fler väljer att arbeta i byggbranschen, än mer ordning och reda skapas samt att vi kan fortsätta det konstruktiva partsgemensamma arbetet för att gemensamt komma fram till långsiktiga konstruktiva lösningar.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>