Sveriges Riksbank

Nytt rekryteringsförfarande inleds för att ersätta Martin Flodén i maj 2024

17.11.2023 15:56:01 CET | Sveriges Riksbank

Riksbanksfullmäktige har beslutat att tillämpa ett nytt rekryteringsförfarande när man tillsätter ledamöter till Riksbankens direktion. Beslutet är en följd av den nya riksbankslagen. Första gången det nya förfarandet kommer att tillämpas är när en ny ledamot ska tillsättas efter vice riksbankschef Martin Flodén, vars mandat går ut den 21 maj 2024.

Det är första gången den nya lagen från den 1 januari 2023 tillämpas när riksbanksfullmäktige ska utse ledamöter till Riksbankens högsta ledning, direktionen. Från och med i år ska det finnas en kravprofil och annons samt ett öppet ansökningsförfarande.

”Man kan tycka att vi är ute i mycket god tid men det tar tid att föra sådana här rekryteringar i hamn. Därför vill vi påbörja det arbetet redan nu”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Bo Broman och vice ordförande Tomas Eneroth i en gemensam kommentar.

Martin Flodén har varit vice riksbankschef sedan 2013 och blev omvald 2018. Den nuvarande mandatperioden, som därmed är Flodéns andra, löper ut den 21 maj 2024. Enligt den nya riksbankslagen kan en och samma ledamot i direktionen väljas för maximalt två mandatperioder.

”Fullmäktige kommer att börja tillämpa den nya lagen nu och därför har vi meddelat Martin att vi kommer att söka efter en ny ledamot. Men vi vill verkligen understryka att vi har varit oerhört nöjda med Martin Flodéns insatser och vi ser fram emot att han kommer att delta i ytterligare fyra penningpolitiska möten innan mandatperioden löper ut om ett halvår”, säger Bo Broman och Tomas Eneroth.

Kontakter

Bo Broman

Riksbanksfullmäktiges ordförande

Tomas Eneroth

Riksbanksfullmäktiges vice ordförande

Om Sveriges Riksbank

Riksbanken är Sveriges centralbank. Vi ska se till att inflationen är låg och stabil över tid, bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt och att det går att göra betalningar. Riksbanken ger också ut Sveriges sedlar och mynt.

På andra språk

Bilagor

Abonnera på våra börsmeddelanden

Abonnera på våra börsmeddelanden.

Besök vårt pressrum för att läsa fler IR-utskick.

Vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye