Svea Ekonomi AB (publ)

Svea Ekonomi offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholm

27.10.2020 13:08:32 CET | Svea Ekonomi AB (publ) | Prospekt/Prospekt meddelande

Svea Ekonomi AB (publ) (“Svea Ekonomi” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 september 2020 att Bolaget framgångsrikt emitterat Tier 2-obligationer om 300 MSEK med ISIN: SE0014781340 (”Obligationerna”). 

Enligt obligationsvillkoren ska Bolaget ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. För detta ändamål har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017.

Ansökan om upptagande till handel av Obligationerna kommer att ges in till Nasdaq Stockholm inom kort. Första handelsdagen förväntas inträffa omkring den 30 oktober 2020.

Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och Bolagets hemsida (www.svea.com).

Legal disclaimer

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2020.

Kontakter

Om Svea Ekonomi AB (publ)

Svea Ekonomi är en koncern med finansiell verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med nära 40 års erfarenhet av att hjälpa företag med deras likviditet är Svea ett naturligt val för många företagare när de behöver en finansieringspartner. Sveas vision är att vara en ledande finansiell aktör i Europa.

Bilagor

Abonnera på våra börsmeddelanden

Abonnera på våra börsmeddelanden.

Besök vårt pressrum för att läsa fler IR-utskick.

Vårt pressrum