Alecta

Stabil avkastning för Alecta

Dela
Alectas finansiella rapport helåret 2016

• Stark finansiell ställning med solvensgrad 166 procent (171) och kollektiv konsolidering för förmånsbestämda försäkringar på 149 procent (153).
• Alecta Optimal Pensions totalavkastning var 12,5 procent i genomsnitt per år, de senaste fem åren.
• Fortsatt låga kostnader med en förvaltningskostnadsprocent på 0,09 (0,10).
• Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,06 (0,06).
• Efter årsskiftet har Alecta slutfört försäljningen av 22 direktägda fastigheter i USA med erhållen likvid motsvarande 16 miljarder kronor. Därmed är samtliga utländska direktägda fastigheter avyttrade.

– Jag är stolt över Alecta Optimal Pensions långsiktiga avkastning under den senaste femårsperioden. Det känns också bra att vi nu har slutfört fastighetsaffären i USA och kan fokusera på att dra effektiviseringsfördelar i vår löpande fastighetsförvaltning. Vi nådde också nyligen en milstolpe med 10 miljarder kronor investerade i gröna obligationer. Jag tycker att det är utmärkt och helt naturligt att vi riktar delar av det förvaltade kapitalet till den typen av hållbara investeringar, säger Alectas vd Magnus Billing.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 5,8 procent under 2016 vilket är 0,3 procentenheter sämre än jämförelseindex*. Under femårsperioden fram till sista december 2016 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 12,5 procent i genomsnitt per år. Det är 4,1 procentenheter bättre per år än jämförelseindex* under motsvarande femårsperiod. Alecta Optimal Pensions förvalsportfölj har 70 miljarder kronor i förvaltat kapital varav 63 procent är placerat i aktier.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 5,1 procent under 2016. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 8,9 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 149 procent den 31 december 2016. Det förvaltade kapitalet i Alectas förmånsbestämda försäkring uppgår till 697 miljarder kronor. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid har främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Alectas solvensgrad var 166 procent per den 31 december 2016.

*Jämförelseindex är Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar placeringsinriktning.

Nyckeltal, procent jan - dec 2016 jan - dec 2015 5 års genomsnitt
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen) 5,8 7,9 12,5
Avkastning förmånsbestämd försäkring 5,1 5,8 8,9
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 31 december 149 153  
Solvensgrad koncernen, 31 december 166 171  
Förvaltningskostnad koncernen 0,09 0,10  
   Varav pensionsprodukter exkl valcentraler 0,06 0,06  
Kapitalförvaltningskostnad koncernen 0,02 0,03  

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se

En ordlista finns på alecta.se

Vid frågor, kontakta
Johan Anderson, presschef tel: 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 770 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye