Göteborgs stift

2 diakoner och 5 präster vigdes i två vigningar

Dela
Under den gångna söndagen vigde biskop Susanne Rappmann två diakoner och fem präster. Begränsningen att inte mer än 50 personer får samlas gäller och därför delades vigningen upp i två vigningsgudstjänster. Detta var också den första prästvigningen av en döv kvinna, Sofie Strid, till präst i Svenska kyrkan.
Fem präster och två diakoner vigdes för tjänst i Svenska kyrkan och Göteborgs stift söndagen den 14 juni, uppdelat på två vigningar eftersom endast 50 personer får samlas. (Foto: Torgny Lindén)
Fem präster och två diakoner vigdes för tjänst i Svenska kyrkan och Göteborgs stift söndagen den 14 juni, uppdelat på två vigningar eftersom endast 50 personer får samlas. (Foto: Torgny Lindén)

Den 14 juni, Första söndagen efter trefaldighet, fick Göteborgs stift två nya diakoner då biskop Susanne Rappmann vigde diakonkandidaterna Ulrica Espenholt och Victor Tedeman samt prästkandidaterna Erik Gislason, Staffan Schmidt, Henrik Selin, Sofie Strid och Theresia Båvenby för tjänst i Svenska kyrkan. Direkt efter vigningen går de nyvigda ut i tjänst i församlingar i Göteborgs stift.

Torsdagen före vigningshelgen genomgick kandidaterna diakon- resp prästexamen inför domkapitlet i Göteborg. Det var sista delen i utbildningen till diakon resp präst och därmed blev kandidaterna behöriga att vigas till sina ämbeten och träda i tjänst i Svenska kyrkan.

– Vad gör vi nu? Den gångna våren har vi gång på gång sökt svar på frågan, sa biskop Susanne i sin predikan. Vi har gjort det på olika nivåer; i samhället, i kyrkan och i våra egna liv. Försökt finna stigar i ett väglöst land. I vårt sökande har vi lutat oss på folkhälsomyndighetens rekommendationer, regeringens beslut men också våra egna erfarenheter och överväganden.

– Idag viger vi två diakoner och fem präster till tjänst i Göteborgs stift, i två på varandra följande gudstjänster, sa biskop Susanne i sitt vigningstal till kandidaterna. Det är högtidligt och mycket glädjande! 

– På ett särskilt sätt tar ni er an utmaningen att förmedla evangeliet. I gemenskap med andra är ni kallade att finna former som stärker livsmodet och förmedlar hopp till sörjande och modfällda. 

– Dopets löfte om Guds närvaro ger mod att prova nya saker, för det betyder att vart ni än går, så är Gud redan där.

Vid vigningen i domkyrkan avlade diakon- och prästkandidaterna sina vigningslöften. Löftena handlar om att säga ja till att utöva ämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Prästerna lovar också att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. Diakonerna lovar att hjälpa dem som behöver det och stå på de förtrycktas sida att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild samt att leva som vittnen om Guds kärlek och försoningens hemlighet.

Diakonens uppgift i Svenska kyrkan är leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

En präst skall i sitt uppdrag leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

De nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan. Diakonerna är i och med vigningen behöriga till diakontjänster i Svenska kyrkan.

De nyvigda diakonerna är:

Ulrica Espenholt, Västra Frölunda, för tjänst i Torslanda-Björlanda församling 
ulrika.lantz@hotmail.com

Victor Tedeman, Göteborg/Mölndal, för tjänst i Kungsbacka-Hanhalls församling
v.tedeman@gmail.com

De nyvigda prästerna är:

Theresia Båvenby, Askim, för tjänst i Askims församling
theresia.bavenby@gmail.com

Erik Gislason, Stora Höga, för tjänst i Ljungskile församling
eriktgislason@gmail.com

Staffan Schmidt, Markaryd, för tjänst i Laholms pastorat
staffan.ew.schmidt@gmail.com

Henrik Selin, Göteborg, för tjänst i Göteborgs domkyrkoförsamling
selingoteborg@gmail.com

Sofie Strid, Göteborg, för tjänst i Carl Johans pastorat, teckenspråksverksamheten
sofie_strid@hotmail.com

För ytterligare information och foto från präst- och diakonvigningen
kontakta Torgny Lindén 070-633 12 87 torgny.linden@svenskakyrkan.se 

Så här presenterade kandidaterna sig inför vigningen:

Diakoner:

Ullrica Espenholt, Västra Frölunda, för tjänst i Torslanda Björlanda församling.
Jag är uppvuxen i Småland och har bott i Göteborg drygt 30 år. Mitt ledord är ”tillsammans”. Församling är vi tillsammans och vi kan dela vår tro på Jesus Kristus med varandra. Hav och båt är mitt liv, där vinden fyller seglen. Låt Guds ande fylla livets segel och ta oss dit vi är ämnade att vara och bli.

Victor Tedeman, Göteborg/Mölndal, för tjänst i Kungsbacka-Hanhals församling.
Jag fann Gud i samband med konfirmationen. I kyrkan hittade jag min plats i konfirmandarbetet och musiken, något jag alltid fortsatt att jobba med, och vill ta med mig in i mitt nya uppdrag. Jag är nu på väg hem till västkusten efter flera studieår i Uppsala, fokuserat mot teologi och socialt arbete. Jag har alltid velat jobba med människor, och det har jag försökt göra under hela min studietid. Jag har haft fantastiska samtal med människor både som konfirmandledare och som bartender, och jag tror det är viktigt kyrkan möter människor här och nu. Vi kan inte vara kyrka i någon annan tid eller på någon annan plats.

Präster:

Theresia Båvenby, Billdal, för tjänst i Askims församling. 
Efter flera års studier i Lund har jag nu flyttat tillbaka till Göteborg tillsammans med min fästman. På fritiden njuter jag helst av vacker natur, härliga böcker och gott te. Jag är nyfiken och gläds över Guds skapande och närvaro. Som präst ser jag fram emot att uppmärksamma och försöka förmedla hopp, Guds kärlek och omsorg för varje människa samt gudstjänstens mysterium. 

Erik Gislason, Stora Höga, för tjänst i Ljungskile.
Jag kommer från Stora Höga, är 25 år och har jobbat med ungdomar inom skola, församling och på fritidsgård parallellt med min teologiska utbildning. Jag hoppas kunna vara en god resurs för församlingen och tjäna den på de sätt jag kan. Jag har även ett stort musikintresse och spelar lite olika instrument och skriver även en del musik själv. 

Staffan Schmidt, Markaryd, för tjänst i Laholms pastorat.
Jag bor i Markaryd med min fru och två barn. Vi flyttade hit i samband med de sista studierna i Lund, dessförinnan bodde vi i Göteborg. I min tjänst som präst hoppas jag kunna uppmuntra människor i deras tro på Gud och till att leva som Jesu lärjungar. Jag upplevde att Gud kallade mig till att bli präst i mitt engagemang med konfirmander och ungdomar. På fritiden kollar jag gärna på fotboll och ser nu fram emot att allsvenskan drar igång!

Henrik Selin, Göteborg, för tjänst i Göteborgs domkyrkoförsamling.
Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan så det känns som om cirkeln sluts för min del. Efter att ha bott och arbetat många år i Östafrika flyttade jag hem för att få fullfölja min längtan att bli präst. Ord som jag värdesätter mer än någonsin är medmänsklighet, ödmjukhet och alla människors lika värde. Jag ser fram emot samtalen och gemenskapen med församlingen. Goda samtal som berör oss på djupet. Om tro och hopp. Evangeliets härliga betydelse, ”goda nyheter”, är den grund jag vill stå på för att tjäna som präst. När jag är ledig tycker jag om att laga mat, resa och jag är mycket road av bilar. Lärde mig köra bil i en Land Rover från 1959, så det kan ju förklara en del av mitt stora intresse.

Sofie Strid, Göteborg, för tjänst i Carl Johans pastorat, teckenspråksverksamheten.
Uppväxt i Skellefteå och Härnösand, riksgymnasium för döva och hörselskadade i Örebro, utbildad och arbetat som yrkesmålare och ”en dag” gjorde Gud det mest otippade valet att kalla mig till präst. Stort intresse för kultur och natur. Jag hoppas på att bidra på olika sätt med en tro och gemenskap, till stor del utgår från mitt teckenspråkiga sammanhang, kan få människor att välkomna Gud i sina liv. Det är en spänning mellan en tro som jag åstadkommer och en tro som Jesus skapar. Vi vet inte när, hur eller var Gud griper in i en människas liv och förvandlar hen och när det sker tänds ett ljus i världen.

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

Tel:0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Fem präster och två diakoner vigdes för tjänst i Svenska kyrkan och Göteborgs stift söndagen den 14 juni, uppdelat på två vigningar eftersom endast 50 personer får samlas. (Foto: Torgny Lindén)
Fem präster och två diakoner vigdes för tjänst i Svenska kyrkan och Göteborgs stift söndagen den 14 juni, uppdelat på två vigningar eftersom endast 50 personer får samlas. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild
Fem präster och två diakoner vigdes för tjänst i Svenska kyrkan och Göteborgs stift söndagen den 14 juni, uppdelat på två vigningar eftersom endast 50 personer får samlas. (Foto: Torgny Lindén)
Fem präster och två diakoner vigdes för tjänst i Svenska kyrkan och Göteborgs stift söndagen den 14 juni, uppdelat på två vigningar eftersom endast 50 personer får samlas. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild
Diakonerna Ulrika Espenholt och Victor Tedeman samt prästerna Erik Gislason och Staffan Schmidt flankeras av domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann, direkt efter vigningen i domkyrkan. (Foto: Torgny Lindén)
Diakonerna Ulrika Espenholt och Victor Tedeman samt prästerna Erik Gislason och Staffan Schmidt flankeras av domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann, direkt efter vigningen i domkyrkan. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild
Prästerna Sofie Strid, Henrik Selin och Theresia Båvenby flankeras av domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann, direkt efter vigningen i domkyrkan. (Foto: Torgny Lindén)
Prästerna Sofie Strid, Henrik Selin och Theresia Båvenby flankeras av domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann, direkt efter vigningen i domkyrkan. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum