Umeå kommun

Sävarcamp får folkhälsopriset 2018

Dela
Umeå kommuns folkhälsoråd tilldelar Sävarcamp årets folkhälsopris. Priset får de för sitt aktiva arbete med att utveckla ungt ledarskap, samverkan och engagera ungdomar som ledare.

– Att tidigt lägga grunden för ett aktivt liv med rörelse är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Därför är det roligt att få uppmärksamma Sävarcamp som får flera barn och unga aktiva både via föreningslivet och sina andra aktiviteter, säger Janet Ågren ordförande folkhälsoråd.

Motiveringen lyder: 
Sävarcamp bedriver ett sommarläger och aktivt arbete för ungdomar i 10–13 års ålder. Målet är bland annat att utveckla ungt ledarskap, skapa samverkan mellan olika aktörer, engagera ett antal ensamkommande ungdomar som ledare och de har ett internationellt samarbete.

Umeå kommuns folkhälsopris är nytt för i år. Det är kommunens folkhälsoråd som beslutat att inrätta ett folkhälsopris med syfte att stärka och synliggöra aktörer som arbetat för att förbättra folkhälsan i Umeå. Prissumman är 10 000 kr.

Om Sävarcamp

Sävarcamp är ett sexdagars aktivitetsläger för mellanstadieelever som planeras och leds av ungdomar 16–20 år. I år genomförs Sävarcamp för sjätte året i rad. Styrgruppen består av Sävar IK, Sävspel role-on, Sävar tennisklubb, Sävaråkyrkan, Svenska kyrkan, Salt barn och unga i EFS.

Om folkhälsopriset

Kriterier för folkhälsopriset är att det ska vara en verksamhet eller ett arrangemang som stärkt, synliggjort eller fokuserat på någon av följande kategorier, utifrån Umeå kommuns folkhälsopolitiska mål och prioriteringar 2017-2020:

  • Miljöer och produkter
  • Sexualitet och reproduktiv hälsa
  • Fysisk aktivitet
  • Matvanor och livsmedel
  • Tobak, alkohol, narkotika, doping och överdrivet spelande
  • Psykisk hälsa

Mer information:

Janet Ågren (S)
ordförande
folkhälsorådet
070-610 47 85

janet.agren@umea.se

Per Höglund
Sävarcamp
090-786 94 79
per.o.hoglund@umu.se 

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
070-644 15 57
ann-margrethe.iseklint@umea.se

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye