Alecta

Alectas kvartalssiffror för första kvartalet 2019

Dela
Siffror inom parentes avser nyckeltal per 31 mars 2018

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 7,7 procent i årstakt den senaste femårsperioden (9,7).
• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 6,1 procent i årstakt den senaste femårsperioden (7,4).
• Förvaltningskostnadsprocenten för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,05 (0,06).
• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,020 (0,021).

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 8,1  procent under första kvartalet 2019. Under femårsperioden fram till sista mars 2019 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,7 procent i genomsnitt per år, vilket är 0,6 procentenheter bättre per år än jämförelseindex* under motsvarande femårsperiod. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgår till 115 miljarder kronor (95).

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 5,6 procent under första kvartalet 2019. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 6,1 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 144 procent den 31 mars 2019. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgår till 761 miljarder kronor (734).

Alectas solvensgrad var 162 procent den 31 mars 2019.

Nyckeltal, procent

jan - mars 2019

jan - mars 2018

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

8,1

-0,8

7,7

Avkastning förmånsbestämd försäkring

5,6

-0,4

6,1

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 31 mars

144

152

 

Solvensgrad koncernen, per 31 mars

162

169

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen**

0,08

0,09

 

    Varav pensionsprodukter exkl valcentraler**

0,05

0,06

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen**

0,020

0,021

 

 

*Morningstar Blandfond SEK aggressiv med jämförbar placeringsinriktning.

**Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Vid frågor, kontakta:
Jacob Lapidus, Chef Extern kommunikation & presschef
jacob.lapidus@alecta.se
+46 76 16 43 959

 

Nyckelord

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Alecta erbjuder ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd inom ramen för tjänstepensionen i en kollektiv försäkringslösning. Vi förvaltar 877 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,5 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder. Collectum administrerar tjänstepensionen.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye