Alecta

Ny gräns passerad och pensionsmyter

Dela
Alectas finansiella rapport första halvåret 2019. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 juni 2018.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 7,5 procent i årstakt den senaste femårsperioden (10,2).
• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 6,0 procent i årstakt den senaste femårsperioden (7,8).
• Förvaltningskostnadsprocenten för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,05 (0,05).
• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,020 (0,021).

Första halvåret 2019 har börjat starkt för Alecta. Till följd av en positiv aktiemarknad har både den premiebestämda portföljen Alecta Optimal Pension och den förmånsbestämda portföljen avkastat väl, 11,8 respektive 8,5 procent hittills i år. Tillsammans med ett positivt inflöde av premier har den goda avkastningen bidragit till att Alecta nu för första gången någonsin förvaltar över 900 miljarder kronor.

Alecta fick under 2018 förnyat förtroende som förvalsbolag inom ITP. Nästa upphandling av förvalet förväntas äga rum under 2023. Alecta har därför lanserat en långsiktig utvecklingsplan (”Alecta 2023”), som under våren 2019 har börjat verkställas. Syftet är att säkerställa att bolaget är än mer konkurrenskraftigt vid nästa upphandling med det tydliga målet att erbjuda en långsiktigt hög avkastning, hög effektivitet och därmed bra pensioner samt trygga och nöjda kunder som har förtroende för kollektivavtalad tjänstepension.

– Jag är stolt över det arbete som nu påbörjats. Under första halvåret har vi, för att nämna ett par saker, lanserat metoder för att mäta och öka graden av automatiseringi olika flöden och vi har även satt i arbete en robot för pensionsberäkningar. Vid sidan om det interna arbetet har vi aktivt deltagit i det offentliga samtalet med direkt koppling till vårt uppdrag. Till pensionsdebatten har vi bidragit med en kartläggning av pensionärernas ekonomi och en attitydundersökning kring hur unga ser på pensionen. Allt i syfte att spräcka pensionsmyter och ge mer faktabaserat underlag till samtalet, säger Alectas vd Magnus Billing.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 11,8  procent under första halvåret 2019. Under femårsperioden fram till sista juni 2019 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,5 procent i genomsnitt per år. Det är 0,7 procentenheter bättre per år än jämförelseindex* under motsvarande femårsperiod. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgår till 123 miljarder kronor.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 8,5 procent under första halvåret 2019, vilket är 1,1 procentenheter bättre än jämförelseindex**. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 6,0 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 144 procent den 30 juni 2019. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgår till 782 miljarder kronor.

Alectas solvensgrad var 162 procent den 30 juni 2019.

Nyckeltal, procent

jan - jun 2019

jan - jun 2018

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

11,8

2,1

7,5

Avkastning förmånsbestämd försäkring

8,5

1,7

6,0

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 30 juni

144

154

 

Solvensgrad koncernen, per 30 juni

162

172

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen***

0,08

0,08

 

    Varav pensionsprodukter exkl valcentraler***

0,05

0,05

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen***

0,020

0,021

 

 

*Morningstar Blandfond SEK aggressiv med jämförbar placeringsinriktning.

**Livbolagens branchgenomsnitt exklusive Alecta

***Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Kontakter

Dokument

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Alecta erbjuder ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd inom ramen för tjänstepensionen i en kollektiv försäkringslösning. Vi förvaltar 900 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,5 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder. Collectum administrerar tjänstepensionen.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye