Region Örebro län

Handlingsplan för att få hälso- och sjukvårdens ekonomi i balans

Dela
För att nå en ekonomi i balans fattade hälso- och sjukvårdsnämnden i dag beslut om en handlingsplan som rymmer både omedelbara och långsiktiga åtgärder. Nämnden föreslog regionfullmäktige att besluta om en höjning av patientavgifter, men valde att återremittera ett förslag om förändringar av avgifter för hjälpmedel.

Det ekonomiska läget inom Region Örebro läns hälso- och sjukvård är bekymmersamt, och ett viktigt steg i arbetet med att vända utvecklingen togs när hälso- och sjukvårdsnämnden i dag antog den handlingsplan som verksamheten arbetat fram.

- Nu agerar vi för att få kontroll över ekonomin. Det handlar om att bromsa kostnaderna här och nu, men det handlar också om att tydligare prioritera vad hälso- och sjukvården i vårt län ska göra, vad andra kan göra och vad som inte ska göras, säger Karin Sundin (S), ordförande i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd.

Effektiv hälso- och sjukvårdsorganisation

Handlingsplanen visar vägen mot en effektiv hälso- och sjukvårdsorganisation som samarbetar och samverkar, och som hela tiden utgår från patientens fokus. Detta ska uppnås på flera olika sätt, och åtgärderna i handlingsplanen är indelade enligt följande:

  • Omedelbara åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen
  • Ökade intäkter, ökat stöd alternativt minskade utgifter
  • Minskade kostnader genom samordnad förvaltning av utrustning
  • Ökad samordning och/alternativt verksamhetsförändringar

- Det finns ingen enkel lösning på de komplexa ekonomiska svårigheter vi har att hantera och när behoven av vård ökar mycket snabbare än våra intäkter. Därför ska det här ses som ett led i ett flerårigt arbete för en ekonomi i balans - så att vi också i framtiden ska kunna erbjuda god vård för våra medborgare, säger Karin Sundin.

Vid sammanträdet föreslog nämnden regionfullmäktige att besluta om en höjning av patientavgifter. Det förslag som lagts fram för nämnden gällande förändringar av avgifter för hjälpmedel valde ledamöterna att återremittera.

- Vi känner att nämnden behöver en fördjupad analys av de sammantagna kostnaderna för enskilda hjälpmedel innan ett beslut kan fattas, och nämnden bad därför om att få ett förtydligat förslag till nästa sammanträde i oktober, säger Karin Sundin.

Kontakt

Karin Sundin, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 072-142 06 20

Notera att Karin Sundin sitter i sammanträde fram till klockan 16, och har under den tiden svårt att besvara telefonsamtal för eventuella kommentarer.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Ny analysrapport: Skydds- och riskfaktorers samband med ungdomars hälsa22.2.2024 08:59:00 CET | Pressmeddelande

En ny analysrapport visar hur skyddsfaktorer kopplade till trygghet och relationer med kompisar, föräldrar och andra vuxna har ett starkt positivt samband med hälsan. Starka riskfaktorer är bland annat att känna sig ensam eller stressad samt att ha sämre ekonomiska förutsättningar. Analysrapporten har tagits fram med undersökningen Liv & hälsa ung bland elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län som underlag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye