Myndigheten för press, radio och tv

Uppdrag granskning fälls och frias i Metoo-fall

Dela
Granskningsnämnden för radio och tv har i dag fällt ett avsnitt ur SVT:s program "Uppdrag granskning" för att det innebar ett intrång i en medieprofils privatliv. Programmet frias dock i fråga om opartiskhet och saklighet.

Programmet

Uppdrag granskning sändes den 30 maj förra året och handlade om ett av de mest uppmärk­sammade Metoo-fallen i Sverige. Efter att en journalist, A, blivit anklagad för våldtäkt och namngiven i social media av en medieprofil, B, samt att ytterligare kvinnor i en tidningsartikel riktat anklagelser mot A, tvingades A att lämna sin tjänst på en redaktion. Programmet innehöll en genomgång av de anklagelser som publicerats om A i bland annat etablerade medier och som hade fått långtgående konsekvenser för honom. Både A och B medverkade i programmet.

Anmälningarna

Granskningsnämnden har prövat programmet med utgångspunkt i anmälan från B och ett stort antal andra personer som kritiserar programmet bland annat för att ta ställning för journalisten A och för att ha ifrågasatt trovärdigheten hos B och de kvinnor som uppgett att de blivit utsatta. B anser också att programmet var ett intrång i hennes integritet. Flera anmälare var också kritiska till redovisningen i programmet gällande en uppgift om en fjortonårig flicka.

Granskningsnämndens bedömning

Granskningsnämnden har i sin bedömning uttryckt följande.

SVT har uppgett i sitt yttrande att programmet hade ett klart avgränsat syfte, nämligen att granska etablerade mediers roll i ett av de mest uppmärksammade Metoo-fallen i Sverige. Med denna utgångspunkt innehöll programmet en genomgång av de anklagelser som publicerats om A i dessa och som fått långtgående konsekvenser för honom. Enligt granskningsnämndens mening är programmets granskning så långt i linje med programföretagets skyldighet att belysa, granska och stimulera till debatt.

I programmet kom enligt nämndens uppfattning alltför stort fokus att hamna på sanningshalten i B:s berättelse, snarare än på granskningen av etablerade mediers val att publicera uppgifterna om A. Enligt nämndens bedömning innebar programmet dock inte något ställningstagande i skuldfrågan, och det var inte heller på annat sätt utformat i strid med kravet på opartiskhet. 

Genom de känsliga uppgifter som lämnades i programmet uppkom ett intrång i B:s privatliv. I den bedömningen beaktar nämnden att det lämnades explicita uppgifter ur B:s polisanmälan och den nedlagda förundersökningen. Enligt nämndens mening var det inte motiverat av ett oavvisligt allmänt intresse att dessa detaljerade uppgifter lämnades. Programmet strider därför mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Att B på eget initiativ i andra sammanhang öppet berättat om anklagelsen om våldtäkt ändrar inte den bedömningen.

Vad gäller anmälarnas kritik angående framställningen av ”14-åringen” i programmet anser nämnden att SVT i ärendet har visat stöd för de uppgifter som presenterades i programmet. Vad anmälarna anfört medför inte att programmet strider mot kravet på saklighet i den delen.

Nämnden anser inte att vad anmälarna anfört i övrigt medför att programmet strider mot de villkor som gäller för SVT:s programverksamhet.

Tre ledamöter var skiljaktiga och anser att programmet borde frias i sin helhet.

I enlighet med GDPR kommer granskningsnämndens beslut inte att publiceras på myndighetens webbplats.

Nämnden har även fattat beslut i fler ärenden. Du hittar dem på vår webbplats.

Vid frågor, kontakta
Maria Bergerlind Dierauer, 08-580 070 17

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Svensk tv-marknad: Utmaningar och trender24.11.2023 14:32:33 CET | Pressmeddelande

Tv-marknaden påverkas just nu starkt av att ekonomin försämras och att konjunkturen försvagas. Det visar rapporten Svensk tv-marknad 2023 som Myndigheten för press, radio och tv tagit fram och som beskriver den svenska tv- och streamingmarknaden. En marknad där konkurrensen är fortsatt mycket hög om abonnenter, rättigheter och annonsintäkter - vilket påverkar de stora svenska kommersiella tv-husen negativt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum